Scroll Top

nr. 4 – apr. 2002 (Demo)

Nieuwsbrief, jaargang 23, nr. 4

Inhoud:
Redactie, Voorzitter, Hordenieuws, Oproep, Troeppraat, Hit Dwingeloo, Stamgezwam, Geef die pen


Van de redactie

Vandaag zijn wij voor de vervaardiging van de nieuwe nieuwsbrief op visite aan de Menadostraat. Op uitnodiging van de heer R. Brood konden wij vandaag in zijn huis gebruik maken van andermans computers. Onze lieve gast-heer voegde bij deze uitno-diging zelfs de belofte om “voor ons allemaal een ei te komen bakken”.

Met knorrende magen en kwijl tot ver in het toetsenbord wachten wij nog steeds op die beloofde eieren. Hierbij moet vermeld worden dat wij uit ervaring weten dat de heer R. Brood het ei op een fantastische manier weet klaar te maken. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u gerust-ten aller tijden- met hem bellen op 06*internetcensuur*.
De honger neemt nu per minuut toe en de verzwakking zet inmiddels aardig in maar toch moet je als redactie door kunnen gaan. De lezers verwachten wat van je en daar moet serieus mee omgegaan worden. Allereerst dan even een opmerking over deze nieuwsbrief. De stukjes zijn vandaag met een regelmatig ritme binnengedruppeld dus wat dat betreft: geen klagen. Het vervelende is alleen dat er mensen zijn die de illusie hebben het werk van ons over te kunnen nemen. Zo was er een bepaalde iemand die dacht handig te zijn door zijn stukje in A5 in te sturen. Dit betekende voor ons handen vol extra werk, waardoor wij nu geen tijd meer hebben om die schitterende voorjaarspuzzel in elkaar te zetten. Bedankt bepaald iemand.
Maar wij mogen niet alleen maar klagen. We maken hier in de redactiekamer ook wel degelijk leuke dingen mee. Zo blijkt het stukje van de Rowans tot nu toe volledig zonder spel- en stijl- fouten te zijn. Wij wachten dan ook vol spanning tot het ingeleverd wordt. Verder is Alex nu zelf maar begonnen met het bakken van de eieren, en biedt Peter van der Berg ons een lekker kopje thee aan. Wordt het toch nog gezellig.
Nu is het nog even wachten op het stukje van de stam. Gerben heeft inmiddels telefonisch contact met de auteur, en een deel van dit gesprek wil ik u niet onthouden:
G.-Waar blijft dat stukje van de stam?
P.-Het is bijna af
G.-Kom je het dan met je fietsje hierheen brengen?
P.-Misschien maar ik mail het eerst wel even.
G.-Sorry.. je wil je fiets mailen?

Veel plezier met de rest


(naar boven)

VoorzitterAlvorens te beginnen met het stuk zoals ik me dat had voorgenomen wil ik toch eerst even stilstaan bij een gebeurtenis die ons geschokt heeft.

Op vrijdag 15 maart zijn we op de hoogte gesteld van het plotseling overlijden van Corine, de vrouw van ons lid Wim Visscher.
Vanaf deze plek wil ik namens de gehele groep Wim, zijn dochter en alle nabestaanden veel sterkte toewensen in de komende tijd.

Na dit vervelende bericht lijkt het haast ongepast om te beschrijven wat we als groep de afgelopen tijd gedaan hebben.
Omdat ik u het niet wil onthouden zal ik het houden bij een korte beschrijving.

Op 2 maart hebben we in de wijk marsdijk een actie gehouden om de clubkas te spekken, ik wil hiervoor de welpenleiding bedanken. Zij zijn het brein achter deze actie geweest en ze hebben gezorgd voor een mooie opbrengst, welke goed gebruikt kan worden.
Op 15 en 16 maart hebben we als leiding en bestuur een gezamenlijk weekend gehouden. We hadden in het kader van het jaar van de vrijwilliger van de provincie een bedrag gekregen

en daar hebben we (Marjolein en Dirk-Jan) het een en ander van georganiseerd.
Het verleden van scouting en de JPG heeft Marjan de Visser ons verteld, we hebben uitleg gehad van staatsbosbeheer over de omgeving van het gebouw en we hebben als topvermaak met z`n allen een aantal uren aan paintball gedaan.
Al met al een leuke dag.

Terwijl ik dit stuk aan het schrijven ben realiseer ik mij dat waarschijnlijk een groot aantal leden in de omgeving van Dwingeloo aan het lopen zijn i.v.m. de jaarlijkse H.I.T.

Vanaf volgende week gaan we weer verder met het program. Ik zal in een volgende Nieuwsbrief eventueel op een aantal punten wat uitgebreider ingaan, maar voor nu wil ik het hier bij houden.


(naar boven)

Hordenieuws
(door: Baloe

Jippie, de lente is al weer in volle gang. Tijd voor de welpen om weer uit hun schuilplaatsen te komen en weer vrolijk op jacht te gaan. Natuurlijk hebben wij deze winter niet helemaal stil gezeten en hebben veel gedaan in en rond het troepgebouw. Zo hebben de welpen bijvoorbeeld afwasborstels verkocht in Marsdijk.

We verzamelden ons om twee uur bij het winkelcentrum van Marsdijk, waar ook Maxima intussen was gearriveerd. Na een korte verkoopcursus van Hathi, werden de welpen samen met verkenners en enkele rowans in groepjes verdeeld en gingen op pad de wijk in. In twee uur tijd waren bijna al onze 300 borstels verkocht en dat ondanks de ijzige kou. Een welp laat zich niet koeioneren en heeft een ruggengraat. Heel Marsdijk doet de afwas nu met borstels van de JPG.
Regelmatig nemen wij een kijkje in het stroomdallandschap achter ons gebouw. Een prachtig natuurgebied en kampsheide is ons favoriete plekje. Tussen de Drentse schapen wordt regel-matig een partijtje blikspuit gespeeld en ook dit keer zou kampsheide onze eindbestemming worden. De welpen wisten dit nog niet. Zij werden met kompAssen op pad gestuurd om een route te lopen. Gelukkig kwamen zij er ook allemaal achter dat kampsheide het einde van de route was en ver-dwaalde niemand in het bos. Over het stroomdallandschap gesproken, tijdens het leiding-weekend is de leiding het een en ander verteld over dit gebied door een echte boswachter. Hij vertelde ons over het ontstaan van het gebied, over de mensen die er vroeger gewoond hebben en over de verschillende planten en dieren die er te vinden zijn. Je kunt de leiding nu de oren van de kop vragen over: ijstijden, hunnen, vuurstenen, celticfields, grafheuvels en orchideeën. Binnenkort kunnen de welpen misschien zelf kennismaken met de boswachter en zelf zien en horen hoe onze verzamelbult op kampsheide eigenlijk is ontstaan en waar hij voor werd gebruikt. In ieder geval niet om keihard van af te rollen.
Omdat bij het vuur zitten en wachten tot je stokbroodje lekker bruin is geworden een heel erg leuke bezigheid is, zijn we laatst weer eens stokbrood gaan bakken. Dit klinkt echter makkelijker als gedaan. Eerst moet je een tak vinden die de leiding goedkeurt.
Dan krijg je van de leiding een beetje deeg en die moet je zo om je stok wikkelen dat hij er niet afvalt. Is dat allemaal gelukt, dan is het de bedoeling dat het deeg boven het vuur gehouden wordt en langzaam een knapperig bruin korstje krijgt. Dus niet brandend en verkoolt in het vuur verdwijnt.
Binnenkort staan er weer een boel leuke activiteiten op het programma. Allereerst is er het installeren van nieuwe welpen.

Verder staat bijvoorbeeld de St.Joris viering voor de deur. En over niet al te lange tijd, is er na twee jaar eindelijk weer een NPK.
De leiding, vooral die zijn mee geweest op de HIT, staan in ieder geval al te springen om naar de Marnewaard af te reizen. Jullie toch ook?

Groeten van de welpenleiding


(naar boven)

Oproep

Aan alle ouders van de welpen en verkenners van de Joh Postgroep

Zaterdag 27 April is het opruim en reparatie dag bij het scouting gebouw

Opknappen kampvuurkuil
Reparatie afrastering
Grondverplaatsing parkeerrand v d weg
Opruimen terrein
Bestrating herstellen enz. enz.

De meeste stamleden zijn er om de tentendroogruimte af te maken
En eventueel voor hand en spandiensten

Maar vele handen zijn nodig om alles op een dag weer netjes te maken
Vandaar het verzoek aan de ouders om te komen helpen(met zoon en)

Of s’morgens of’smiddags of de hele dag

Ja ik wil wel helpen De hele dag (10-17uur)
S’morgens (10-13 uur)
S’middags (13-17 uur)

Inleveren bij de leiding of mailen naar piet.huising@zonnet.nl


(naar boven)

Troeppraat
(door: Wim Tebra

Lente Kriebels !?

Ja hoor het is weer zover, de koude winter dagen zijn eindelijk voorbij en het warme weer is al in aantocht. Wat houd de lente voor ons in? HIT, NPK, een niet leuk kamp en warm weer (dat hopen we tenminste). Kortom er ligt ons nog veel te doen.

Eerst maar eens bij het begin beginnen, afwasborstels, afwasborstels en nog eens afwas-borstels. Ja we hebben dit jaar een voorjaars actie gehad en U raad het al wat we hebben geprobeerd te verkopen. Juist, afwasbortsels. Het hele idee was als volgt, men neme een paar welpen, verkenners, rowans, leiding, hier en daar een stamlid, een vrachtwagen en natuurlijk 300 afwasborstels en gaan dit huis aan huis verkopen. En ja iedereen heeft wel een afwasborstel nodig, dus vliegen de borstels als warme broodjes over de toonbank. Een geslaagde aktie? Zeker! Na al die deurbellen en afwasborstels moest er ook weer eens wat geleerd worden.

Met de HIT in het achterhoofd, gingen we vuurstoken en rondrennen. Vuur stoken, een moeilijke opgave voor sommige, vooral als het hout op de grond toch aardig vochtig blijkt te zijn. En ook rondrennen door het bos blijkt ook makkelijker te zijn wanneer de route – 9 -bestaat uit door de verkenners zelf bedachte technieken (het schoolvak Biologie komt wel heel vaak voorbij??). Ja, wanneer de verkenners voor elkaar een hike uitzetten kunnen ze het opeens wel allemaal en ruim binnen de tijd.
Een Niet leuk kamp? Wat is een Niet leuk kamp?. Nou dit is een kamp waar vooral niet leuke dingen gebeuren, zoals opgejaagd worden door stamleden, hiken tot je er bij neer valt, slapen in de buiten lucht onder een zeiltje, fietsen fietsen en nog eens fietsen, en boven al dat er leiding meeloopt tijdens de hike. Gooi dit nou alles op een hoop en je hebt een niet leuk kamp. Leuk hé!
Als laatste wat er (alweer) in het verleden ligt is de HIT. De HIT is een (bijna) jaarlijks terugkomend evenement waar een helehoop active mensen rondrennen, bouwen, koken, leren en vooral lol hebben. Dit jaar ging de HIT wel door en waren er ook een goed aantal verkenners van de JPG aan-wezig. En wat hebben hun weer een hoop gerend, gebouwd, gekookt, lol gehad en zelfs wat geleerd.

Al met al dus weer een geslaagde HIT met voor de verandering eens mooi weer.
Maar het seizoen gaat gewoon door en liggen er in de toe-komst nog leuke dingen voor de boeg. Zoals het NPK, Koninge-dag, sint Joris, kookwed-strijden en nog veel meer leuke dingen (en niet leuke dingen). Maar hierover kunnen we nog niks vertellen en alleen maar hopen dat het net zo gezellig wordt als de afgelopen weken.

De verkenners leiding.


(naar boven)

Hit Dwingeloo
(door: Jelmer Komen

Wij Thijs en Jelmer zijn dit jaar op Hit geweest. Wij hebben mee gedaan aan de beginners-hike.

Eerst kwamen we (Thijs en ik) aan bij de ingang van het Dwing-elerveld. Daarna moesten we doorlopen naar ons kamp (begin-nershike). Toen we daar aan-kwamen moesten we gelijk ons tentje opzetten en alle spullen klaarleggen.

Om 14.00 uur was de opening op het verzamelterrein, dat werd de Sahara (woestijn, red.) genoemd Alle groep-en weden voorgesteld en ieder-een had een yell. (behalve wij)

Na de opening ging elke groep naar zijn eigen kampterrein. Bij ons werd de leiding voorge-steld.(Erik, Ruben, Linda, Klaas, Karel, Froukje en Ronald)
Daarna gingen we een kennis-makingsspel doen zodat we elkaars namen goed konden leren.

Helaas zijn er door de vele computerstoornissen, telefoonkabels die knappen enz. enige problemen opgetreden. Het vervolg van dit verhaal mist. Wij hopen de volgende nieuwsbrief u het hele verhaal te mogen vertellen.


(naar boven)

Stamgezwam
(door: Paling

Klappertandend strompelden de jongens laat op de avond nog met de zware materialen van of naar de vrachtwagen. Opgejaagd door de voorspelling van meer regen en nachtvorst, werkten de mannen in een saamhorig stilzwijgen aan de klus. Een ongelijke strijd tegen de elementen en… tegen de tijd.

Tja, zo’n verhaal was tot dit jaar geloofwaardiger als het over de HIT ging dan wat de AVD dit jaar rond Pasen allemaal beleefde. Na een jaar van ‘kampeeronthouding’, te danken aan die ene besmettelijke ziekte, konden we eindelijk weer met z’n allen het bos in. Al dagen van te voren begon het bij menigeen te jeuken. Tas van zolder, slaapzak opgezocht, matje, oude broek, overall of tuinbroek, extra sokken, warme trui. En dit jaar, gezien de weerverwachtingen, zelfs zonne-brandolie en bijpAssende bril. Van sommigen iets meer geduld ge-vraagd dan van anderen, maar vrijdagochtend konden de eersten los. Max en Lex beiden gewillig geladen, ook zij hadden ontzettend veel zin. Net als veel jonge stamleden had Lex geen idee wat ie moest verwachten in Dwingeloo. Hij had natuurlijk uitgebreid alle stoere verhalen over ‘vroeger’ aangehoord, maar van het genot

in het verschiet had hij geen flauw benul.
Tot en met de laatste dag scheen een heerlijke lentezon, geen spatje regen en alleen maar ontspannen mensen. Heel ontspannen mensen zelfs… en Aad. De grote motivator, natuurlijke

leider en derhalve ons grote voorbeeld sprak inspirerende woorden. Binnen tweeëneenhalve zin wist hij zonder blikken of blozen de mediterrane sfeer te bevriezen. De AVD , de Chaukenstam en de Thriantastam vertikten vanaf dat moment iedere poging tot leiderschap serieus te nemen en genoten eenvoudigweg van de zon. De coo’s (bepaalde uit de stam uitverkoren iemanden die voor de rest het denkwerk verrichtten) Airrie en Antone hadden er dankzij het goede weer een hele klus aan nog iemand te (laten) bewegen.
Toch ging alles prima; een postje hier; een postje daar; de AVD maakt alles klaar. Na gedane arbeid een copieuze maaltijd bij de keuken en daarna òf nog even aan het werk òf metteen aan het technisch overleg rond een kampvuur tot in de kleine uurtjes. Iedere ochtend, nou ja…, koffie of thee op bed en gymnastiek in de ochtendzon. U kent het wel, net
als thuis, maar dan met een kloppende kabouter in uw hoofd.
Over kleine mensen gesproken, heeft u het al gehoord? Een grote samenzwering van zekere iemanden van beperkte afmetingen heeft geleid tot DUF: Dwarfs United Front (een club van verenigde dwergen). Op onverwachte momenten sloeg het DUF toe. Argeloze mensen werden van hun zitplaats achterover in het bos geworpen, of nietsvermoedende reuzen werden besprongen door een twee- of drietal DUF-leden en verward op de grond achtergelaten.

Telkenmale werden zulke laffe aanslagen opgeëist door DUF.
Als reactie plotten ook de reuzen hun snode plannen. Aangemoedigd door zoveel roekeloos geweld sloegen ook zij de handen ineen. Na een paar kratten vla werd op Tweede Paasdag (wel 1 april, maar geen kikker in de bil) opgericht: RUFT, het Reuzen United Fighting Team.
RUFT weet zich gesteund door de gewone mensen en beantwoord de aanslagen van DUF met groffe geweldloosheid. Ja, en het vuur word telkenmale opgestookt met… hout.
Overdag lijkt de wereld vredig en dat is ze ook, maar in de nacht word er gestapeld met vlakratjes (niet te verwarren met laboratoriumratjes) en op wijze toon gesproken over de toestand van de wereld bij daglicht. Affijn, na een afsluitende dinsdaglunch bij onze vaste Chinees vertrokken de werkers met de buik vol en de andere gaten weer opgelucht leeg richting Assen. Tevreden en uitgeruste lichamen, bijgetankt in het Dwingeloose kuuroord, speelden aan de Houtlaan nog even snel een spelletje met Lex en Max. Indrukwekkend wat die twee met elkaar kunnen. Ja, heerlijke nieuwe herinneringen. Over twintig jaar zeggen wij vast nog af en toe tegen elkaar: “Weet je nog… toen Lex Max voor het eerst trok?”.

Al met al, te snel voorbij, te kort… en tegelijk te lang totdat het eindelijk weer Pinksteren zal zijn. Dan mogen we eindelijk weer van huis, in een tent en buiten spelen.


(naar boven)

Geef die pen eens door
(door: Marijn Brood
Oké mensen, nu is het mijn beurt om een keer een verhaaltje op te schrijven over wat ik zo gemiddeld allemaal doe. Mijn naam is Marijn Brood en ik maak een heldhaftige poging om te studeren in Groningen. Maar dat is niet waar mijn ware passie ligt……..

Mijn ware passie is het op het strand liggen op een of ander bounty-eiland!! Dit doel tracht ik te bereiken door een duikopleiding te volgen samen met een vriend van mij. Deze duikopleiding volg ik in Hoogezand en ik leer daar voor IDD en PADI DiveMaster. Met als gevolg dat ik op zondag ochtend, waarvan ik overigens tot voor kort het bestaan niet van afwist, heel vroeg uit de veren moet om in een donker vies plasje van 18 meter diep en met een water temperatuur van zo’n 6 graden Celsius in een gescheurd duikpak naar beneden moet zwemmen en stukken beton van de bodem op moet halen. Dit allemaal voor de zogenaamde “duikervaring”, maar oké, alles voor mijn droom!
Mijn reisplannen zijn als volgt: eerst naar Kreta om daar een maandje duikles te geven aan toeristen, daarna naar Bangkok om een poosje te chillen en vervolgens naar een klein Thais eiland in de buurt van Koh Samui. En wat er daarna nog volgt, nou dat zien we dan wel weer, als we het maar rustig aan kunnen doen!!
Maar tot en met september zit ik nog in Nederland en vermaak ik me goed met onder andere scouting. Bij de JPG zit ik bij de welpenleiding, en tracht daar elke zaterdagmiddag de welpjes toch nog wat mee te geven van mijn wijze levenslessen. En of dat nou lukt of niet, ik heb er plezier in! Ook maak ik mijzelf “nuttig” tijdens de stam opkomsten, waar ik mij inzet om toch met zo weinig mogelijk moeite de meeste credit’s binnen te halen.
Nou, dat was het dan wel voor deze keer en of je het nou leuk vond of niet, je hebt het toch al gelezen!!!

Ajuus dan maar weer.

En oja, ik geef de pen door aan Ewout Kauw.


(naar boven)

Een opmerking achterlaten