Scroll Top

Verkenners

over de verkenners

Elke week komen de verkenners bijeen.  Dat noemen we een opkomst. De verkenners is een groep jongens van 11-15 jaar oud. De verkenners zijn actief met verschillende thema’s zoals; vuur maken,pionieren, hike’s, koken, bosspellen als levend stratego, kampen en vele andere activiteiten. Zaterdags openen we om 14.00 uur met de hele groep. De verkenners lopen dan in hun uniform met patrouillelinten en groepsdas. Tijdens de opening wordt de vlag gehesen en lezen de verschillende speltakken: welpen, verkenners en rowans hun wet voor. Om 17.00 uur sluiten we met de verkenners weer rond de vlaggenmast.

De verkenners hebben elke zaterdag opkomsten van 14:00-17:00

Patrouilles

Er wordt gewerkt in patrouilles. In onze verkennersgroep bestaand de volgende patrouilles: Vossen, Panters, tijgers, wolven en leeuwen Dit is een groepje van ongeveer zes verkenners die veel met elkaar samenwerken. De patrouille wordt geleid door de patrouilleleider (PL) en de assistent patrouilleleider (APL). De PL en APL zijn vaak de oudsten van de patrouille en zij moeten de patrouille leiden en aansturen. Af en toe komen de leiding en kaderleden (PL’s en APL’s) bij elkaar voor een kaderraad. Tijdens de kaderraad bespreken we hoe de leiding maar ook de kaderleden het vinden gaan binnen de groep en hun patrouille.

Elke opkomst heeft een patrouille ‘dienst’. Je kunt dit zien als een soort corvee. De dienstpatrouille moet de vlag hijsen, de wet opzeggen en na de opkomst het troeplokaal schoonmaken en de afwas doen.

de belofte
Alle verkenners, waar ook ter wereld, leggen bij hun installatie een belofte af. Het is de bedoeling dat je je er ook aan houdt. Hieronder kun je de belofte nog een keer doorlezen.
“Ik beloof mijn best te doen met behulp van God een goede verkenner te zijn, bewust het goede te zoeken en te bevorderen, iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de verkennerswet.
Jullie kunnen op me rekenen.”
Verkennerswet
De verkennerswet wordt opgezegd bij openingen van opkomsten, kampen en evenementen. Iedere verkenner hoort hem te kennen. De verkennerswet is ook een onderdeel van het groene boekje.
“Een verkenner trekt samen met de anderen op uit om de wereld om zich heen te ontdekken en deze meer leefbaar te maken. Hij is eerlijk, vriendelijk, trouw, en houdt vol. Een verkenner is spaarzaam, sober, zorgt goed voor de natuur en respecteert zichzelf en de anderen.”
leidingteam
Stefan
Hopman
Jaap
Senior Vaandrig
Bert
Vaandrig
Marten
Vaandrig