Scroll Top

nr. 4 – apr. 2000 (Demo)

Nieuwsbrief, jaargang 21, nr. 4

Inhoud:
Redactie, Voorzitter, Penningmeester, Beverbabbels, Hordenieuws, Troeppraat, Kookwedstrijden, VaZo-kamp, Groepsbegeleiders, Dodenherdenking, Klussen met…, de.avd.Nachthike.nl, Stamgez.www.am, de Pen, het Prikbordvan de Redactie
(door: Margriet Bakker)

Temidden van grote paastakken, vele zakken paaseitjes, paasvuur in de tuin en een hond die denkt dat hij de Paashaas ‘himself’ is, schrijf ik alvast een stukje in afwachting van mijn mede redactieleden. Volgende week om deze tijd zal menigeen zijn afgereisd naar Dwingeloo om daar temidden van ik weet niet hoeveel andere Scoutingleden, aan de HIT deel te nemen. De HIT, zie ik velen hoofdschuddend denken, wat mag dat wel niet zijn. De afkorting staat voor Hikes, Interesses en Trapperskampen. Er worden allerlei kampen georganiseerd, van zwerverhikes, kookkampen tot echte survivalhikes. Kortom voor iedereen zit er wel iets van zijn/haar gading bij. Ook de AvD zal er ruimschoots vertegenwoordigd zijn, met hun geheel in een nieuwe ‘robe’ getooide Maxima. Zij zorgen voor de opbouw en afbraak van het geheel. En natuurlijk zullen veel jeugdleden door de bossen rondhobbelen met rug- en slaapzak. In de volgenden Nieuwsbrief zullen er vele verslagen te lezen zijn, denken we.

Wat staat er nog meer op het program? Nou, bij mijn weten is er gisteravond de traditionele St.Joris viering geweest. De dappere ridder die de beeldschone jongvrouw redde door de draak te verslaan. Dit is een hele beknopte uitleg van het verhaal, er gaat uiteraard het nodige aan vooraf maar ook hiervan misschien nog een verslag in de volgende Nieuwsbrief. Zit er ook nog een moraal achter dit verhaal, zal menig jongman zich nu geroepen voelen om als een Robin Hood, Ivanhoe, Don Quichot, Zorro of in moderne termen Ninja Turtle door het leven te gaan? Ach, als het maar een gezellige avond is geweest.

Maar goed, verder nu. Dus volgende week Pasen en doordat de feestdagen planning wat laat is, vieren we het weekend daarop Koninginnedag. Ook weer een hele happening. De dag bij uitstek om eens even aan het feestvierende publiek te laten zien wat er zoal plaats vindt op een doorsnee opkomst.

De volgende belangrijke bijeenkomst zal op 4 mei plaats vinden. Dan is het de nationale dodenherdenking, verderop kun je er iets meer over lezen. En na dodenherdenking vieren we de bevrijdingsdag op 5 mei. Dan is het even rustig zodat een ieder zich geestelijk en lichamelijk kan voorbereiden op het belangrijke evenement genaamd N.P.K. Ook hiervoor geldt dat je er eigenlijk gewoon eens geweest moet zijn, als deelnemer of bezoeker want het is zeker de moeite waard. Elke speltak heeft een eigen thema, dat kunnen we nu wel verklappen, want tenslotte moet je als N.P.K. ganger toch weten welke ‘outfit’ er in de grote rugzak mee moet worden genomen. De Wekker, welpen, kabouters en esta’s gaan Asterix en Obelix helpen met??????. De scouts (oftewel de verkenners) wanen zich als Ridders van de Rode Draak door de Marnewaard. De explorers (rowan’s en sherpa’s) gaan getooid in bikini, zwembroek en wat al niet meer hun geluk beproeven op Palmerstone Beach en de Pivo’s (stam) zullen temidden van de cactussen, sigaren en gringo’s een teq. (insiders kennen dit wel) achterover slaan. Kortom wie wil dit nu niet eens gaan ‘beobachten’.

Goed, de Nieuwsbrief is weer aardig gevuld, iedereen heeft er goed op gezwoegd, behalve de Rowan’s maar dat zou te mooi om waar te zijn. Tenslotte waren zij hard aan het werk bij D.v.S. toen de kopij moest worden ingeleverd dus een goed excuus. Alhoewel, het mag ook bezorgd of gemaild worden bij ondergetekende en Gerard maar wij blijven hopen. Maar er is wel een stukje over het VAZO kamp binnengekomen.

Ja, onze stuwende motor is weer terug van weggeweest, ‘alive and kicking’ om deze Nieuwsbrief in elkaar te draaien.

Nogmaals, stukjes en advertenties blijven van harte welkom bij ons.

Veel plezier met alle activiteiten en voorbereidingen.

Los Ballos


(naar boven)


van de Voorzitter
(door: Martin Velthuizen)

U had natuurlijk allang gemerkt, dat de weg naar het troepgebouw er niet beter op is geworden. Behalve dat de weg is verlegd, heeft de gemeente ook de huisnummering gewijzigd. Het is net of we verhuisd zijn! Woonden we eerst nog aan de Houtlaan nummer 4, dat is nu Houtlaan nummer 107 geworden. Deze wijziging was slechts in beperkte kring bekend, de meeste mensen stonden er raar van te kijken. Behalve het huisnummer is ook ‘de tuin’ onder handen genomen.

De verkenners hebben een drukke periode achter de rug. Ze hebben een OuZo-kamp gehouden, dit was een groot succes. Er deden veel jongens met hun vader of moeder aan mee. En kort daarna werden de kookwedstrijden gehouden. Dit liep nogal uit, zodat het aan het eind van de middag wel weer op een OuZo-kamp leek! De gezelligheid was er ook weer bij.

Op 25 maart hebben we min of meer officieel afscheid genomen van oud-leiding en bestuursleden. Hierin was enige achterstand ontstaan, maar nu zijn we weer helemaal ‘bij’. Er is bij die gelegenheid ook afscheid genomen van onze vorige penningmeester, Charlotte Heijltjes. Zoals u misschien weet, heb ik die functie van haar overgedragen gekregen. Elders in deze Nieuwsbrief staat een stukje over dit onderwerp. En nu we het toch over geldzaken hebben: de Jantje Beton-actie was dit jaar een groot succes. Doordat een andere scoutinggroep niet meedeed, heeft onze groep dus méér adressen gekregen. De opbrengst was navenant. Vanaf deze plek een woord van dank aan alle jeugdleden die met de bussen zijn rondgegaan, en natuurlijk aan de ouders die daaraan hun medewerking hebben verleend!

Verder zijn nu de voorbereidingen in volle gang voor het NPK en het zomerkamp. De zomertijd is ingegaan, en nu het ‘s avonds langer licht is en iedereen meer buiten is, roept het gezonde buitenleven. De inventarisatie van wie waar mee meegaat is inmiddels zo’n beetje afgerond, en wij verheugen ons in een flinke deelname aan beide kampen.

Vóór dat het zover is, staat er ook nog wel het een en ander op het programma. Met Pasen de HIT, dan koninginnedag, en de dodenherdenking op 4 mei. Kortom: er staat nog heel wat te gebeuren, dit seizoen. En omdat daar nog veel werk voor verzet moet worden, zal ik niemand verder ophouden 🙂

Graag tot een volgende keer!


(naar boven)


van de Penningmeester
(door: Martin Velthuizen)

‘T.a.v. de ouders/verzorgers van’

Tja, dat stond vroeger op de eerste adresregel van de acceptgirokaarten voor contributie en kampgeld. Inmiddels wordt gebruik gemaakt van andere software om de acceptgiro’s aan te maken, en daarin worden slechts drie adresregels gebruikt. De eerste regel is nu zoiets als ‘o/v van <naam van het lid>’.

Dit is slechts één van de wijzigingen op het gebied van de financiën van de Johannes Post Groep. Een andere, belangrijke wijziging is de overdracht van het penningmeesterschap. Ik heb deze functie overgedragen gekregen van Charlotte Heijltjes, die deze functie vijf jaar uitstekend heeft vervuld. Ik heb nu dus een dubbelfunctie, het is de bedoeling dat dit slechts van tijdelijke aard is. We zijn inmiddels druk op zoek naar een nieuwe groepsvoorzitter.

Verder heeft u misschien gemerkt, dat de contributie met ingang van het jaar 2000 is verhoogd. Door omstandigheden is verzaakt om u hiervan tijdig op de hoogte te brengen, daarvoor mijn oprechte excuses. De contributie is voor alle speltakken verhoogd met een rijksdaalder per kwartaal, waardoor de contributie nu ligt op fl40,= per kwartaal voor de bevers, en fl47,50 per kwartaal voor de welpen, verkenners en rowans. De verhoging was onvermijdelijk, als gevolg van toegenomen kosten (vooral de ‘nutsvoorzieningen’), en een iets geringer aantal leden. Dit is de eerste verhoging sinds tenminste vier jaar (over 1995 en eerder heb ik geen informatie).

Er is, door allerlei omstandigheden (we gaan ze afschaffen, die omstandigheden!) enige vertraging ontstaan in de verzending van de acceptgiro’s. Normaal wordt de contributie betaald vóór of in de eerste maand van het betreffende kwartaal, maar intussen lopen we flink achter. Dit is voor een belangrijk deel een gevolg van aanloopproblemen met de nieuwe software, maar dat leed is nu geleden. Onderstaand de planning voor de aanmaak en verzending van de acceptgiro’s:

  • half januari 2000: contributie 4e kwartaal 1999 (inmiddels verzonden)
  • eind maart 2000: contributie 1e kwartaal 2000 (inmiddels verzonden)
  • half mei 2000: contributie 2e kwartaal 2000 en pinksterkamp
  • half juli 2000: contributie 3e kwartaal 2000 en zomerkamp
  • half september 2000: contributie 4e kwartaal 2000
  • begin december 2000: contributie 1e kwartaal 2001

Met dit schema lopen we in een jaar tijd de achterstand weer in. Om te besparen op portokosten worden de acceptgiro’s voor contributie en kampen zoveel mogelijk tegelijk verstuurd, en wordt in december gebruik gemaakt van decemberzegels.

Het kampgeld voor het NPK (pinksterkamp) is noodgedwongen ook iets omhoog gegaan. De afdracht aan de organisatie (Stichting NPK) is hoger, en verder zijn de kosten van de bus voor de terugreis hoger dan vorig jaar (wat wil je, met die brandstofprijzen!). Het kampgeld voor het NPK 2000 zal waarschijnlijk bedragen voor welpen: fl77,50; voor verkenners: fl80,= en voor rowans: fl75,=. Deze bedragen zijn onder voorbehoud.

Zo, het is een heel verhaal geworden. Ik hoop dat ik hiermee veel vragen heb kunnen beantwoorden, en als er nog vragen over blijven kunt u natuurlijk altijd contact met mij opnemen. Mijn telefoonnummer staat aan de binnenzijde van de omslag van deze Nieuwsbrief.

Groeten, Martin


(naar boven)


Beverbabbels
(door: Hilde Feenstra)

Hallo allemaal,

Hier weer even een beverbabbel. De afgelopen weken zijn de kinderen weer druk bezig geweest met een leuk programma, nou ja leuk, niet iedereen vond het even leuk. Ja, het klinkt wat negatief dus we zullen het u nader uitleggen. Onze Bevers zijn niet echte knutselkinderen. En aangezien de afgelopen weken spetterend waren in de zin van regen, bestond het grootste gedeelte van de programma’s uit binnenwerk. Maar het resultaat mag er zijn. Voor wie het nog niet ontdekt heeft bij de Bevers, in het lokaal hangt een mega groot spinnenweb. Dankzij de creatieve vingers van Hilde en Marije. En ook de kinderen hebben hun deelname erin gehad. Want en een spinnenweb horen natuurlijk enge spinnen. Met verschillende enge geluiden van de kinderen die er dit keer helemaal in op gingen, kwamen de meeste enge en griezelige spinnen tevoorschijn. En trots dat ze waren. Menig ouder werd mee naar binnen gesleurd om te komen kijken. Hebt u het nog niet gezien dan stellen wij u voor om snel een kijkje te nemen. Verder hebben we een blubberwedstrijd gedaan. Vencent en Arjen waren toch echt de winnaars. Zo ontdekte Vincent dat je schoen vast zuigt in de modder en dat je die niet zomaar terug krijgt. Een vieze sok was de beloning. Maar Arjen spande de kroon. Hij viel voorwaarts in de modder en gelukkig kon hij er zelf nog om lachen. Sorry Roelie voor het extra was. Daarna hebben we een spannende estafette gedaan. De Pokemons tegen de Ninja Turtles. Beide teams waren ijzersterk. Daarna nog lekker wezen ravotten in het bos. Maar toen gebeurde er iets raars. Hilde was zomaar verdwenen. Wat was nu het geval, 1 april was aan de deur wezen koppen en dat lieten we niet zomaar voorbij gaan. In een sloot en bedekt met allemaal takken lag Hilde verdekt opgesteld. Uiteindelijk hebben de goede speurneuzen haar weer terug gevonden en was het de beurt aan de kinderen. Maar ze gingen allemaal op dezelfde plaats liggen dus ze waren gelukkig snel weer terug gevonden. Als u nu ons geklaag over de regen gemist heeft, nou, hier komt het. Ook het recept gehad van klef brood met regen? . Onze kinderen wel. We waren helemaal door het dolle heen om te gaan broodjes bakken. Maar helaas, toen de broodjes wat bruin en knapperig begonnen te worden weden we verrast met een fikse regenbui. Weg broodjes, weg programma. Ach, niet alles zit mee. We hopen dus dat de komende tijd wat meer zonneschijn met zich mee brengt en dat we er weer een dolle boel met z’n allen van kunnen maken. Oh ja, wist u trouwens dat een huis bestaat uit familie in plaats van bakstenen. Ja, Max weet het altijd leuk te verwoorden.

Even wat kleine feitjes. Als u een keer niet kan op een zaterdag, zou u dat dan vroegtijdig door willen bellen vaar één van ons. Dat voorkomt een hoop teleurstelling en dan kunnen wij er rekening mee houden ten opzichte van onze programma’s. Marjon is onze nieuwe leiding lid. Marjon WELKOM. We hebben op dit moment genoeg kosteloos materiaal. Alle kasten en hoekjes zitten vol. Dus we zetten de actie even stop, in ieder geval bedankt.


(naar boven)


Hordenieuws
(door: Bagheera & Mang)

De lente is weer aangebroken en dus was het tijd om samen met de welpen een pannenkoek te koken. Deze smaakte bij de welpen met geduld uitstekend. Daarnaast hebben we natuurlijk nog veel meer dingen gedaan. Zo hebben we samen met Sahi en Rama, die weer terug zijn in ons kikkerlandje, een wereldreis gemaakt. langs alle door hun bezochte plaatsen ondersteund door stoere foto’s en sappige verhalen. Verder zijn we druk bezig geweest met het opruimen van gesnoeide takken rond het gebouw. Hiervan hebben we een mooie afgeschermde plek in heb bos gemaakt achter het gebouw. We hebben er nu een mooie speelplek bij. Verder zijn we ook nog even een opkomst bezig geweest om onder andere onze creatieve ideeën op doek uit te beelden. Het resultaat mag er wezen en is te bewonderen in de welpenruimte. Verder zijn we ook nog een middag bezig geweest met allerlei onbekende oud-Hollandse spelletjes. Dat de welpen van tegenwoordig wel houden van een gokje wagen bleek wel tijdens de casino-middag. Hier hebben we ons geluk cq ongeluk allemaal nog even uitgebreid getest.

Wat overigens ook wel aardig is om te vermelden is dat het gebouw aan de Houtlaan nu op nummer 107 staat. Dit om de nieuwe bewoners van de Houtlaan ook maar een plaatsje met nummer te kunnen geven.

Maar nu genoeg over het verleden en over naar het heden en op naar de toekomst. Het eerste grote evenement is alweer in zicht. Ik heb het hierbij natuurlijk over Noordelijk Pinkster Kamp in de Marnewaard. We gaan daar met de pinksteren 2000 jaar (ik heb het ook niet bedacht) terug in de tijd. We leven dan in de tijd van Astrix en Obelix. Heel Gallië, op een kleine nederzetting na, is bezet door soldaten van Caesar, de Romeinse veldheer. Het is aan ons als kleine nederzetting de taak om het leven van de Romeinen knap zuur te maken en ze hopelijk voorgoed te verjagen uit onze buurt.

Kortom we krijgen het weer druk. We moet het everzwijn vangen oefenen, streken vinden om de Romeinen te pesten en we moeten ons uiteraard voorbereiden op de veldslag tegen de Romeinen. Maar nu genoeg over het NPK. Er zijn natuurlijk nog allerlei andere activiteiten de komende tijd. Zo komt de ridder St. Joris eraan en Vandaar dat we alle belangrijke data even op een rijtje gezet. Een handig overzicht om even te bewaren.

Belangrijke data zijn:

22 April Pasen (geen opkomst)

29 April Koninginnedag (geen opkomst)

4 Mei Dodenherdenking (brief volgt)

6 Mei Meivakantie (geen opkomst)

10 – 13 Juni Noordelijk Pinkster Kamp

26 Aug. – 2 Sept (week 35) Zomerkamp (brief volgt)


(naar boven)


Troeppraat
(door: Gijsbert Rispens)

Het is weer lente, maar ja, wat betekent lente nou eigenlijk? Nou zult u denken, dat is niet zo moeilijk, de dagen worden weer langer, er komen weer bladeren aan de bomen, en straks in mei……, ja dan leggen alle vogels een ei. Voor ons scouts ligt dat toch nèt even anders: Voor ons betekent het HIT en NPK, en tussendoor moet er ook nog even genoten worden van het (hopelijk) goede weer. Kortom we kunnen een paar actieve maanden verwachten. Maar eerst zal ik vertellen wat er de afgelopen tijd allemaal is gebeurd. Zo zijn de verkenners eens de stad in gestuurd met een paar foto’s en de opdracht op te zoeken waar de foto’s gemaakt waren. De leiding dacht, dat vinden ze niet zo snel, echter dit keer waren de verkenners slimmer dan gedacht (vaak is het helaas andersom). Met wat hulp van een telefoonboek was de opdracht niet zo heel erg moeilijk meer! Het bouwen van blijdes op 4 maart door de onvoorspelbare weersomstandigheden iets minder geslaagd. Bauke slaagde er echter wel in een werkende blijde te produceren, helaas moest deze na twee schoten te hebben gelost (overbrugde afstand ± 4 meter) al weer afgebroken worden aangezien het inmiddels al weer vijf uur was. Van slecht weer hadden we gelukkig geen last toen de ouders bij ons op bezoek kwamen. Om ze het echte scoutinggevoel te geven hadden we bedacht ze samen met hun zonen keukens te laten pionieren en daarop een maaltijd te bereiden. Om duidelijk te maken hoe het toch komt dat die verkenners altijd met zulke vieze kleren thuis komen werd er ook een spelletje vette haas gespeeld, zodat ze het aan den lijve konden ondervinden. ‘s Avonds was het hikingtime, en de ouders en verkenners werden met een route het bos ingestuurd. Ondanks enige discussie over de route kwam eenieder toch redelijk op tijd aan bij het gebouw. Nadat de verkenners hun slaapzak hadden opgezocht, werd er door de ouders nog even nagepraat onder het genot van een drankje. (wat door een fout van mijn kant helaas negatieve gevolgen had op de hieropvolgende stamopkomst). Zondagochtend was er tijd om te relaxen en kon er ‘gebrunched’ (ja, wij gaan ook met onze tijd mee) worden met eigengebakken stokbrood. Het potje softbal hierna liep uit op een, door de leiding verwachte, grote overwinning van de ouders. De zaterdag hierna was het opruimdag bij het gebouw. Helaas was de opkomst van ouders deze middag iets minder dan de week ervoor, maar ik wil de wel aanwezige ouders nog eens hartelijk bedanken. Ondanks de geringe opkomst is er toch veel werk verzet en ziet het er rondom het gebouw toch weer een stuk beter uit. Op 1 april (geen grap zoals velen dachten) waren de kookwedstrijden, dit hadden de verkenners net geoefend met OuZo kamp, dus we dachten dat komt wel goed. Alle PL’s hadden zich goed voorbereid en waren vol goede moed. ‘s Ochtends liep alles dan ook prima, ‘s middag werden we echter gestoord door de regen, en samen met het toch al natte hout, had dit funeste gevolgen voor het vuur. Uiteindelijk had dit tot gevolg dat het allemaal lichtelijk uitliep (voor de een iets meer dan voor de ander). Gelukkig had iedereen wel een idee wat er mis was gegaan, zodat het de volgende keer vast veel beter gaat, tenminste dat hopen we.

Voor zover de terugblik, we moeten vooruit! In dit streven krijgen we waarschijnlijk de steun van een nieuwe leiding, Rutger Brood, teruggekomen van Aruba met een schat aan ervaring heeft een transfer gemaakt van de welpen naar de verkenners. Zijn steun kunnen we hard gebruiken aangezien Marcel na dit seizoen stopt.

Wat gaat er gebeuren de komende tijd. 30 april is het tijd voor Oranje Boven, want dan vieren we Koninginnedag in het centrum, op 4 mei is er uiteraard de stille tocht aan de Broeklaan. Over deze twee activiteiten zal nog informatie volgen.

6 mei, is er geen opkomst in verband met de meivakantie. Het NPK zal plaatsvinden van vrijdag 9 tot dinsdag 13 september in de Marnewaard. Het is de bedoeling dat de jongens naar de Marnewaard gaan met auto’s (Ouders, als u kunt rijden, dan heel graag) en net als vorig jaar teruggaan met een bus. Het zomerkamp is nog iets verder weg omdat het pas aan het einde van de zomervakantie gehouden wordt, en wel van 26 augustus tot 1 september.

Dat was het dan wel weer, tot de volgende nieuwsbrief. En laten we hopen dat ik dan kan vertellen over goed geslaagd eten, mooi weer, rustige verkenners en een kader waar je wat hebt. (Ik vrees dat ik nu zit te dagdromen)

Tot ziens, Gijsbert


(naar boven)


Kookwedstrijden
(door: Joost Watering, patrouille Tijgers)

Een paar weken geleden kwam de verkennersleiding er opeens, zonder waarschuwing mee aanzetten, dat er op 1 april (geen grapje) de jaarlijkse kookwedstrijden zouden plaatsvinden.

Ik kreeg natuurlijk als PL van mijn patrouille de geweldige taak om een voedzame maaltijd samen te stellen. Er was alleen 1 probleem, er moest en zal rijst gekookt worden. Nu had ik in mijn patrouille eens rondgevraagd wie er wat niet lust, kom ik er opeens achter dat mijn hele patrouille niets anders lust dan pannenkoeken. Met dat idee kon ik natuurlijk ook niet veel, totdat mijn moeder in het wijkkrantje van onze wijk een recept voor rijstpannenkoeken aantrof. Dat moet ik natuurlijk gaan koken, dacht ik bij mijzelf want veel andere oplossingen zijn er niet, dus ben ik de dag voor 1 april naar de supermarkt gegaan en heb ik alles in huis gehaald om rijstpannenkoeken te maken.

Goed voorbereid ging ik de volgende dag met in mijn rugzak ingrediënten voor rijstpannenkoeken naar het troepgebouw, waar iedereen om 10 uur ‘s morgens aanwezig moest zijn. Ik was op tijd aanwezig en vol goede moed begon ik (en mijn patrouille ook een beetje) de keuken te bouwen, die ik de vorige dag al had uitgezocht uit een boekje over pionieren. Omdat het toch wel een beetje een wedstrijd is moet je aan alles denken, dus bedacht ik dat het erg handig zou zijn om een grote keuken te bouwen, die later voorzien kan worden van vele extra’s. Onder het bouwen van de keuken kwamen ik erachter dat ons keukenblok eigenlijk veeeeel te groot zou zijn om helemaal af te bouwen. Zo had ik ingecalculeerd dat mijn patrouille van in totaal 6 personen wel ruimte genoeg zou hebben als ik twee aanrechtbladen van elk 6 a 7 meter lang zou pionieren. In principe zou dit ook groot genoeg moeten zijn, maar dan kom je met het probleem dat de leiding een verschrikkelijk overschot (dus niet) heeft aan plankjes om een aanrechtblad te pionieren. Dus kun je van de 7 meter lange balken, slechts 1 meter gebruiken. Bij deze dus een oproep aan mensen die thuis nog toevallig plankjes hebben staan ze mee te nemen naar het roepgebouw (voor het exacte formaat kunt u er een lenen bij het gebouw) zodat de verkenners ook eens normaal kunnen koken.

Toen mijn keuken half af was en ik nog niet eens aan de vuurtafel begonnen was, kwam de inspectie langs, die mijn keuken kwam beoordelen en kwam vertellen dat ik maar eens moest gaan beginnen met koken omdat het anders veel te laat zou worden. Op z’n bericht loopt natuurlijk iedereen te wachten en nadat ik mijn patrouille razendsnel een vuurtafel in elkaar heb laten bouwen, ben ik begonnen met stoken, terwijl ik eigenlijk kok ben, omdat Jaap Veldhuizen natuurlijk weer op zich liet wachten. Toen Jaap eindelijk op kwam dagen ben ik mijn beslag gaan maken voor de rijstpannenkoeken. Ik stond op het punt om de pannenkoeken te gaan bakken, toen Jaap het vuur uit liet gaan. Ja sorry, zegt ‘ie ook nog, het is niet mijn schuld, het komt door het hout. Ja dat is natuurlijk onzin want de andere patrouilles kunnen er wel op koken, dus ga ik er even naar kijken. Na een paar seconden staat het vuur weer torenhoog en loop ik weer terug naar mijn beslag om dat gereed te maken voor de koekenpan. Ik pak een koekenpan, boter, beslag en een paar verkenners om dit voor mij vast te houden.

Als ik mij koekenpan op het vuur zet kom ik plotseling tot de ontdekking dat er helemaal geen vuur is om pannenkoeken op te gaan bakken. Jaap kon er natuuuuuuurlijk niets aan doen dus ben ik zelf maar weer een beetje aan gaan prutsen. Toen na een paar seconden het vuur weer torenhoog stond ben ik begonnen met pannenkoekbakken. Ondertussen kom ik tot de ontdekking dat het al wel vijf uur is en dus al lang tijd om op te ruimen.

Ik laat dus mijn patrouille alvast de keuken afbreken en gooi het beslag voor de flensjes (het nagerecht) snel achter een boom weg. Nadat al mijn patrouille leden 1 pannenkoek had voorgeproefd vond ik het echt tijd worden om alles definitief af te breken dus heb ik dat nadat ik de rest van het beslag voor de rijstpannenkoeken ook snel achter een boom heb weggegooid, terwijl ik nog snel even een blik vruchten en een zak pinda’s opeet mijn patrouille ook laten doen.

Terwijl ik nog even lekker zit na te genieten van mijn vruchten en pinda’s kom ik opeens tot het idee dat ik ook nog een bus met slagroom bij mij heb voor het toetje. Zo’n handige bus kun je niet zomaar weg gooien dacht ik, maar ik ben te sociaal om die hele bus slagroom in mijn eentje op te eten, dus heb ik samen met Ronald, die precies zo’n bus had, een slagroom gevecht gehouden, die al snel eindigde door een pak magere yoghurt op mijn rug, maar goed het maakt niet uit, als we maar lol hebben.

Dankzij mijn behulpzame patrouilleleden, die allemaal al om half zes weg moesten, kon ik samen met twee andere PL’s, die hetzelfde probleem hadden gaan staan af te wAssen tot kwart over negen. Hierna kon ik eindelijk naar huis, om daar vervolgens nog even lekker een pizza te bestelen.

Volgende keer gaat het hoop ik helemaal anders, Joost


(naar boven)


VaZo-kamp
(door: Bert & Yorick Frieling)

De verrassing was compleet toen onze jongens met het bericht thuis kwamen: “We hebben een vazo-kamp!” Juich stemming bij de ouders en dan vooral natuurlijk bij de moeders. Zij hebben weer een weekendje vrij. Maar ongetwijfeld waren de vaders ook dolgelukkig met weer een kamp. Alleen het tijdstip waarop, riep nogal wat vraagtekens op. Zaterdag 11 maart 2000, is het dan niet te koud om in een tent te slapen? (De vaders zijn nog geen echte bikkels).

Het mag de pret echter niet drukken we gaan ervoor, al is het in de open lucht. Zo’ n weekend laten we ons niet afnemen.

Zoals gezegd, 11 maart 2000 was het dan zover en we stonden om 10 uur aan de Houtlaan. Door de verkennersleiding (ja jullie lezen dit goed, het fenomeen vazo kamp is ook hier doorgedrongen) werden we verwelkomd met een kop koffie en de mededeling dat we bij het gebouw bleven. Er was bij de vaders en wederom een tweetal moeders toch enige opluchting te bespeuren. Nadat we afscheid hadden genomen van onze eega konden we beginnen met het voor menigeen inmiddels bekende krantenmep spel. Je kunt trouwens merken dat we bij de verkenners zitten want deze jongens slaan nog harder met de krant dan de welpen. Vorig jaar berichtte ik al dat we blij waren met een krant (toen had ik nog het vazo kamp bij de welpen).

Hierna werd de groep verdeeld in patrouilles en zoals dat bij verkenners gebruikelijk is, kreeg iedere patrouille een patrouille leider (PL). In de brief had al gestaan dat we dit weekend alle aspecten van “het verkenner zijn” zullen meemaken. De eerste opdracht is, een keuken te bouwen met een kookplaat (keramisch of gas?). Wat we ons hier bij voor moeten stellen weten we niet maar de patrouille leiders zijn vol vertrouwen en leggen ons in alle rust uit wat de bedoeling is. Met behulp van pionierhout moeten we dus één en ander voor elkaar boksen. Als je zo druk bezig bent vliegt de tijd en dus is het maar zo lunchtijd. Ook nu weer dezelfde rituelen, die menigeen al kent uit de vorige vazo kampen. Na de lunch worden we uitgenodigd om een voor ons nieuw spel te spelen. Het heet VETTE HAAS. De spelregels zijn al snel duidelijk, alles mag en de bedoeling is om de één of andere jute zak, gevuld met onduidelijk materiaal en midden in ons speelveld liggend, naar de andere kant te krijgen. Volgens mij lijken de spelregels verdacht veel op die van rugby. Na ongeveer een half uur spelen is de vette haas een langzame dood gestorven en wordt het weer eens tijd om de keukens af te bouwen. We willen per slot van rekening ook nog wat eten, alhoewel we ons beginnen af te vragen of dat allemaal wel zal lukken zo in de open lucht. Maar zoals altijd bij verkenners, heb vertrouwen in je PL en APL.

De leiding was zeer onder de indruk van het resultaat en zij stelden al voor om de ouders mee te nemen op Pinksterkamp.

Na de maaltijd konden we nog net voor het donker werd alles weer afbreken en opruimen. Daarna nog even uitrusten van de vermoeienissen. Maar wat gebeurt er nu, Martin verschijnt in uniform. De ouders vragen zich af wat er staat te gebeuren, maar al snel is duidelijk dat Marcel aftreedt als “Hopman” en Wim geïnstalleerd wordt als nieuwe “Hopman”. Iedereen is nog onder de indruk van de installatie totdat Gijsbert onze jongens wakker schud. Wat er vervolgens gebeurd is met geen pen te beschrijven. Wim is in elk geval naar buiten gevlucht. Het is wel een bijzonder kamp aan het worden.

Wij krijgen inmiddels de instructie voor de nachthike. Je moet ook alles meemaken. Eén voor één vertrekken de patrouilles de bossen in. Als ouder laten we ons weer volledig lei(ij)den door de PL en we komen ongeveer vier uren later terug bij het gebouw. Menig verkenner duikt direct de slaapzak in en wij nemen nog even een afzakkertje om daarna ook te gaan genieten van een welverdiende rust. Hoewel? Er wordt nog ergens met dobbelstenen gegooid. Een aantal ouders heeft zich laten verleiden door Wim en Gijsbert om het dobbelspel “Mexico” te spelen. Voor Gijsbert liep het al gauw slecht af. Voor hij er erg in had, stond hij al op “één”. Maar ja, je moet ook niet gaan dobbelen met de vader van Yorick, dat is vragen om moeilijkheden. We hebben uiteraard Gijsbert hierna laten winnen.

Na een goede nachtrust en een uitstekende brunch kunnen we nog even gaan honkballen. Verkenners met leiding tegen ouders. Dit was natuurlijk een “makkie” voor de ouders. Hierna alles nog even opruimen en het kamp zit er weer op.

Jongens bedankt voor wederom een geweldig weekend. Ik begin me al bijna een scout te voelen.

Bert & Yorick Frieling


(naar boven)


Dodenherdenking

4 mei Dodenherdenking

Elk jaar is er de traditionele Dodenherdenking, waar we de slachtoffers herdenken die gevallen zijn in de WO II. Veel scoutinggroepen zijn aanwezig bij de verschillende herdenkingen in Nederland en ook in Assen is er op 4 mei een stille tocht naar het herdenkingsmonument.

Wij zullen als leden van de Johannes Post Groep ook deelnemen aan deze tocht. En een ieder weet dat Johannes Post een verzetsstrijder was tijdens WO II. Hierover kan je lezen op website van de groep (http://scoutnet.nl/~jpg).

Niet alleen herdenken we deze slachtoffers want er zijn nog steeds oorlogen gaande en ook hierbij vallen vele slachtoffers die we niet mogen vergeten.

STILLE TOCHT 4 MEI 2000

Hoek Broeklaan/Hoofdweg 19.30 uur

Daar sluiten we ons aan bij de rest van de stoet. Uiteraard in (correct) uniform!


(naar boven)


Klussen met kijkers

Cindy en de uitmonstering

klussen met kijkers:
“jullie klussen, ik kijk”

Na herhaalde oproep waren er slechts 3 ouders aanwezig zelfs kijkers waren er niet.
Mevr. Jager de Heren Frieling en Hazelaar, geweldig dat U er was

Stamleden, rowans, verkenners en welpen hebben een dag in en om het gebouw een geweldige opruiming gehouden. Het hekwerk aan de achterzijde is doorgetrokken naar het terrein van de Cewaco. De resten van de kap van de dennebomen is veranderd in een mooie houtwal om ruimte te maken voor speelruimte aan de noordzijde van het terrein, het hek komt in Mei. Roosters zijn aangebracht voor de ingang.
Alle medewerkers bedankt !!!!!!!!!!

Er was en is nog meer te doen!
De ouders die er niet waren en niet hebben afgezegd zouden er goed aan doen om fl50,-/ fl25.- te storten op bankrek.nr. 3143688 t.n.v. JPG Onderhoud zodat wij voor bepaalde zaken mensen kunnen inhuren…

Piet Huising


(naar boven)


2 Groepsbegeleiders
(door: Frank Huising & Marjolein Walsweer- de Visser)

Wellicht heeft u wel eens onze namen horen vallen. Maar wat doen deze twee nu eigenlijk bij de Johannes Post groep. Ze zijn leiding geweest maar nu niet meer. Wij zijn groepsbegeleiders van de Johannes Post groep maar dit zal jullie weinig zeggen. Daarom proberen we dit uit te leggen.

Eigenlijk is de groepsbegeleider een personeelswerker van een scouting groep. En houdt zich bezig met de volgende zaken:

Opvang en begeleiding van nieuwe leiding: De nieuwe leiding welkom heten, de groepsstructuur uitleggen etc. En na verloop van tijd samen met de nieuwe leiding en het team even terug kijken hoe alles gegaan is.

Stimuleren van de samenwerking binnen het leidingteam: Samen werken en leiding geven is toch een hele verantwoordelijkheid. Iets wat je samen moet doen anders gaat het niet goed. Wij proberenzo’n 1 à 2 keer per seizoen bij een programmeeravond of evaluatiemoment na een opkomst te zitten. Gewoon om te zien of alles goed gaat en of er problemen of vragen zijn.

Bevorderen van de kwaliteit van de leiding: De groepsbegeleider zal elk seizoen een inventarisatie doen welke leidng er op cursus wil/kan. En zal er 1 à 2 keer per jaar een leidingavond zijn waar allerlei onderwerpen worden behandeld die de leiding zelf eventueel naar voren brengt, zoals bv op kamp, pionieren, EHBO, taakverdeling binnen een speltak, financiën.

Bemidddelen bij meningsverschillen: Overal waar samengewerkt wordt gaat er ook wel eens wat mis. De groepsbegeleider is er ook om bij meningsverschillen in een team of tussen twee teams te bemiddelen. Dit kan ook voorkomen met jeugdleden/ouders en leiding ook daar zullen we dan bemiddelen, pas nadat de leiding er zelf niet meer uitkomt.

Het is een korte uitleg, maar we hopen hiermee duidelijkheid te geven over wat wij doen bij de JPG.

De afgelopen twee jaar ben ik, Frank, groepsbegeleider geweest met heel veel plezier. Helaas zal ik aan het eind van het seizoen ermee ophouden. Ik woon in Zwolle en dit blijkt toch samen met een drukke baan een handicap te zijn. Marjolein hebben we bereid gevonden deze taak op zich te nemen. En dat doet ze met veel frisse ideeën. Vandaar ook deze brief.

Zelf ben ik, Marjolein, hieraan begonnen omdat na jaren leiding geven het tijd werd voor een andere “baan”, en vooral met mijn werk in het ziekenhuis en een zoontje komt het groepsbegeleidersschap mij beter uit en vind ik het een uitdaging om te doen.

Deze taak kun je het best met twee personen doen, niet omdat het zoveel werk is maar omdat je met mensen te maken hebt die hun ei kwijt moeten kunnen kun je beter kiezen uit twee personen, de 1 ligt je beter als de ander als het om problemen gaat. Omdat Frank stopt zijn we op zoek naar een tweede persoon, die het leukt lijkt om in deze functie te kruipen.

Wellicht lijkt het u wat of weet u iemand die dit wil doen laat dit dan op zaterdag eens horen of bel met 1 van ons. Zie voor in deze Nieuwsbrief voor telefoonnummers.

Groetjes Frank & Marjolein


(naar boven)


de.avd.Nachthike.nl
(door: Kink-e & Cheiz (de.Nachthike.org))

Onder het motto WWW (wij willen wandelen) bood AVD Outdoor Activities de mogelijkheid aan leden van collega-stammen uit het noorden te genieten van het mooie Drentse landschap rondom ons gebouw. Oftewel het was weer tijd voor de traditionele Nachthike van de Anthonie van Diemenstam. Met meer dan 100 deelnemers beloofde dit wederom een grote happening te worden. Vol goede moed werd er ‘s-ochtends dan ook begonnen met de opbouw van de posten. In onze bekende oranje overalls werden er vele palen, touwen et cetera het bos in gesleept. Enkele personen hadden vanwege de huidige Arbo regeling ook hun helm mee genomen, want zo’n paal kan hard aankomen (of niet Alex?) Aan de vaak zeer verbaasde blikken van voorbijgangers (hoe vaak ziet u een in oranje gehulde man in een boom hangen?) stoorden wij ons uiteraard niet, dat zijn we wel gewend. Maar dat een van de voorbijgangsters ons vroeg of we van de NatRes waren verbaasde ons toch. We heten toch geen Rutger Brood of zoiets. Vele handen maken licht werk en dus hadden we de posten ruim op tijd staan. De samenwerking tussen Boels en Blom verliep bijzonder goed. Het leken wel broers, op een bepaald moment waren zij zo naar elkaar toe gegroeid dat ze door een soort “navelstreng” waren verbonden. Deze moest echter later operatief verwijderd worden, want tja, het knoopt wat lastig. De verkiezing van knoop van de dag, was geen moeilijke de trompetsteek was onbetwist winnaar. Helaas bleek het technisch onmogelijk deze in de kabelbaan of de buikschuif te leggen. Om zeven uur was het tijd om de eerste groep op pad te sturen. De eer was dit jaar aan de rowans van onze groep, deze kwamen maar liefst tot aan de eerste post, waarna zij verdwaalden en maar weer teruggingen naar het gebouw. (zijn jullie nou zo dom, of doen jullie maar alsof?) Gelukkig hadden de andere groepen meer succes, en zij liepen meestal wel goed. Behalve de Thriantanen (ook uit Assen) deze vonden de hike blijkbaar niet lang genoeg en dachten dat Ekehaar ook op de route lag. (misschien toch maar blijven koken, dan kunnen jullie tenminste…alhoewel?) De delegatie uit Veendam (ja van Ramtamtam) leek goed voorbereid, voorzien van een elektronisch logboek (cassetterecorder) en genoeg te dranken vertrokken zij vol goede moed.

Uiteindelijk kwamen zij Veenlam bij de laatste post aan. Om ongeveer twee uur waren alle deelnemers weer binnen en alle posten afgebroken, met dank aan de rowans, zij hadden nog genoeg energie om te helpen. En kon er in de stamruimte onder het genot van een glaasje vla nog even nagepraat worden over de hike. De contacten met de andere stammen verliepen goed, soms zo goed dat het klef werd. (heb je d’r al gebeld Mukma?) Het was dus heel gezellig. Zo gezellig dat de Trianthastam over moesten gaan tot het overhandigen van een beruchte ketting aan een van haar leden. Iets wat de rowans ook hadden kunnen doen. Vroeg in de ochtend, toen de laatste Trianthanen in hun fiets en op hun taxi waren gestapt, (of was het nou andersom, ach dat wisten zij ook niet meer) begonnen wij met het uitmesten van het stamhol. Toen kwamen de mensen die hadden overnacht uit hun bed, Veenlam was inmiddels Veenlijk geworden. (Veendam®
Veenlam® Veenlijk) Nadat deze hun ontbijt genuttigd hadden en vertrokken waren, kon de schoonmaak af gemaakt en de schade opgemaakt worden, dit viel niet tegen. Na ons te hebben gewarmd aan een vuurtje kwam die dag Maxima ook weer thuis, haar facelift was voltooid, nu hoefde ze alleen nog maar weer aangekleed worden, maar dat is een ander verhaal. Uiteindelijk konden we terugkijken op een geslaagd evenement met een record aantal deelnemers (103).


(naar boven)


Stamgez.www.am
(door: PalinG)

Geef me maar een hand (ik heb immers nog niet genoeg hand) dan neem ik u wederom mee naar de wondere wereld van de AVD. Ik heb ook ditmaal weer het toetsenbord ter hand om u op de hoogte te brengen van hetgeen waarin de Anthonie van Diemenstam haar energie heeft geïnvesteerd.

Allereerst de voorbije weken… Over de Nachthike kunt u een paar pagina’s terug lezen. Daar heb ik niets aan toe te voegen. Twee weken later was het tijd voor ouderwetse gezellige geluiden en pittige vragen. McNike had een pittige Hazes-Quizz voor ons in petto. Het betere kruk en smijtwerk afgewisseld met gouwe ouwen van André Hazes brachten de stemming er aardig in. U begrijpt: Een welkome afwisseling van het ijverige kluswerk aan Maxima. Ze is inmiddels aardig opgeknapt en APK-klaar gemaakt door heel actieve stamleden (olv. Boels en Nike). Ze zal schitteren tijdens de Hit Dwingeloo!

Op 8 april was de stamprogramma blijkbaar erg aantrekkelijk, want de opkomst was groot. Zelfs zeldzaam gesignaleerde leden lieten even hun gezicht zien, GOED! Deze belangstelling was niet zo gek, want de avond stond in het teken van ‘traditionele scoutingspelletjes’. Voor de “Gamers’ Delight” waren diverse pc’s aangerukt, nog meer Playstations, een heuse “beamer” en staaaapels huis-tuin-en-keuken gekopieerde cd-roms. Na een bijzonder korte opening van de avond (opening, geen ingekomen stukken en geen logboek), want ooh wat hebben we plotseling een haast… kruipen we als kleine kinderen over elkaar heen om maar zoveel mogelijk knoppen in handen te krijgen. ‘Let the games begin’.

De race-, schiet-, knokgeluiden, explosies en de nodige oehs en aahs zijn niet van de lucht. Geheel op beeldscherm gefixeerde ogen worden langzaam vierkant, handen verkrampen en highscores worden achter elkaar verbroken. Slechts een hoognodig bezoekje aan het toilet kan de pret (voor heeel even) onderbreken. Als afgestompte computergamers wordt slechts het hoognodige gesproken: “tjeezus”, “wow, zag je dat”, “Aaaaaargh”, “drie vla, snel!”…

Over computers gesproken: zoals de moderne JPG-er/AVD-er al lang weet zijn de sites van de JPG en de AVD verplaats. De Groep is voortaan te vinden op http://scoutnet.nl/~jpg en de Stam is voortaan te vinden op http://scoutnet.nl/~avd. Kom ook eens kijken, er is veel nuttige info te vinden en er zijn leuke foto’s te bekijken. De sites zullen voortdurend aangevuld danwel verbeterd worden. Heeft u iets op te merken, laat dan eens een boodschap achter in de gastenboeken. Voor de stamleden geldt dat ze zich voor diverse activiteiten kunnen opgeven via de AVD-site. Denk aan Hit, NPK, de Special Olympics, de Nationale Jamboree… Voor de laatste twee kunnen ook niet AVD-ers (maar wel JPG en 18+) zich aanmelden.

En ach ja, op de JPG-site kunt u natuurlijk ook de Nieuwsbrief nog eens nalezen.

Leef later nog eens mee met de AVD.


(naar boven)


Geef die pen ‘ns door…
(door: Ivan Zamora)

Dus…, ik ben Ivan Zamora (Smeenge) en ik ben 16 jaar jong. In mei wordt ik 17.

Ik zit in Zwolle op school. Ik doe daar een soort overbruggingsjaar. Ik doe Algemeen Beveiligings Medewerker (ABM) met beroepenoriëntatie. De krijgsmachtsdelen en de politie komen alleen aan bod. Deze opleiding duurt een jaar, wat betekent dat ik al bijna klaar ben! Hierna wil ik graag bij de Luchtmacht. Bij de beveiliging van zo’n basis. Het liefst wil ik vliegen, maar ik heb een brilletje. En je mag niet vliegen met een bril.

In mijn vrije tijd doe ik van alles. Naast huiswerk doe ik aan modelvliegen, scouting, computer, Discovery Channel en sport.

Modelvliegen is helemaal te gek. Lekker met een vliegtuig door de lucht scheuren. Wel eentje die je bestuurt met een zender. Anders was het duur. Ook in het echt vliegen is te gek. Eerst je vliegtuig van niets opbouwen en dan er mee gaan vliegen. Dat gebeurt achter de hoofdtribune van het TT-circuit. Op dat vliegen wil ik nog even terug komen. Een van de belangrijkste regels die wij op het veld kennen is: Zorg ervoor dat je evenveel landingen maakt dan als je start. Er zijn soms personen die dit vergeten. Ook ik. Je vliegtuig helemaal aan diggelen en een flinke deuk in je ego. En dan weer veel geld uitgeven aan een nieuwe kist. Op NPK hoop ik een andere te hebben en die zal ik dan wel eens even laten zien (onder voorbehoud).

Ik bij al vroeg bij de bevers begonnen. Dit kwam door Rob Drijver waarmee ik lang geleden kennis heb gemaakt. Dit zat hier al en toen ben ik eens een keer komen kijken en het altijd leuk gevonden. Nu zit ik bij de Rowans (beroemd en berucht) wat helemaal te gek is. We werken voor geld om op zomerkamp te gaan. Vorig jaar Luxemburg en dit jaar Tsjechië. Naast werken doen we ook andere dingen. Laatst hebben we een raket gemaakt en afgeschoten (Ik had de verkenners beloofd te roepen, maar iemand anders gestuurd die nooit bij hun kwam, hiervoor mijn excuses!). Ook hebben we recent een potje gelasergamed.

Op de computer doe ik meestal flight-sims en militaire spelletjes. Als ik naar de Discovery Channel kijk, kijk ik veel naar militaire onderwerpen. Omdat ik zelf ook militair wil worden.

Daarnaast sport ik ook nog. Vijf uur op school en loop ik om de dag 40 minuten hard.

Dan ben ik nu wel uitgerateld en rest mij nog een ding te zeggen. Wie krijgt de pen? Ik geef de pen door aan: Wim de verkennerleiding!

De groeten, Ivan

P.S. Dat gedoe van spontane geheugenverlies is dikke onzin, wij zijn ook maar mensen en die vergeten nog wel eens wat!

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][…wel eens…? Hmm, kijkt u weer eens met ons mee in deze nb? Red.]


(naar boven)


het Prikbord

Hallo, beste leden en ouders.

Namens mij en Atze wil ik een ieder bedanken voor het lopen met de Jantje Beton collecte, want ondanks dat de Rowans niet hebben gelopen, deze heren gaan wat andere klussen doen, hebben we weer meer geld opgehaald dan vorig jaar.

De totale opbrengst is zo’n fl 3000,-, dus zo’n fl 1400,- in de kas van de JPG !!

Dit geld kunnen we heel goed gebruiken voor het onderhoud van het Groepsgebouw en de aanschaf van nieuwe tenten.

Dus bedankt en tot volgend jaar…

Marjolein Walsweer-de Visser.


Een bijzonder kaartje uit Engeland:

Geboren op 24 maart 2000: Rose Allana Bartels.

Jeroen is nu een trotse vader en Claire een trotse moeder.

Alles is goed met de hele familie Bartels.

[namens de Redactie (en de JPG en AVD): Gefeliciteerd !!]


GEZOCHT

De materiaalbeheerders van de JPG zijn op zoek naar bungalowtenten die nog in redelijke staat zijn,deze worden gebruikt voor bijna alle kampen en door alle speltakken. DUS, ouders en andere lezers, spit uw zolder eens overhoop en wie eet heeft u nog wat liggen.

De kinderen zullen u dankbaar zijn!!

namens het materiaalbeheer: Atze Walsweer (0592)374482


(naar boven)

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Een opmerking achterlaten