Heb je een vraag of wil je een keer meedoen?

Bel of mail met Ginette ter Wal, onze groepssecretaris:
0592-412588
secretaris@johannespostgroep.nl.

Ons clubgebouw

(Hier hebben we elke zaterdag opkomst)
Houtlaan 107, ASSEN
Telefoon troepgebouw: (0592)315884

Het clubgebouw is alleen telefonisch te bereiken tijdens activiteiten en opkomsten. In overige gevallen kan contact worden gezocht met de leiding of het secretariaat.

Postadres:

Johannes Post Groep t.a.v. Ginette ter Wal
Kanaalweg 90
9422 BG Smilde

Bestuur en speltakken:

Groepsbestuur
Voorzitter: Joost Watering
Secretariaat: Ginette ter Wal (voor in- en uitschrijven van leden klik hier)
Penningmeester: Angelique Pfeiffer
Email: bestuur@johannespostgroep.nl

Stichtingsbestuur
Voorzitter: Jan-Roel Timmer
Secretaris: Marga Komen
Penningmeester: Angelique Pfeiffer
Email: stichting@johannespostgroep.nl

Speltakken
Bevers: Desiree Knippels
Welpen: Thimo Bonder
Verkenners: Wim Schmid
Rowans: Fabian Overbosch
Stam (Anthonie van Diemenstam): avd.bestuur@johannespostgroep.nl
Post Anthoniaans Geno(o)tschap: Jan Ruurt Kremer

Overige
Groepsbegeleiding: Arjen de Jonge, Marjolein Walsweer (interim) & Jelmer Komen (stage)
Materiaal groep: Atze Walsweer
JPG op het internet: Mitchell Oost en Niels Goedvolk
Verhuur gebouw: Marjolein Walsweer
Onderhoud gebouw: Atze Walsweer en Marcel Ensing (verzoeken via Joost Watering)
Meer informatie over de verhuur van het gebouw is te vinden op de verhuurpagina.