De Johannes Post Groep is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Het meest bekend zijn de leiding, die wekelijks de programma’s voor de jeugdleden organiseert. Minder zichtbaar zijn de bestuursleden die het groepsbestuur en de beheerstichting vormen. En de vrijwilligers die de groepsdassen maken, verhuur van het gebouw coördineren en onderhoud verrichten aan het gebouw. Om dit allemaal mogelijk te maken heeft de JPG een aantal vacatures.

Wij bieden vrijwilligers:

 • Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen en jongeren;
 • Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers;
 • Het opdoen van veel nieuwe contacten;
 • De mogelijkheid je verder te ontwikkelen.

Ter versterking en uitbreiding van de groep vrijwilligers zijn wij op zoek naar hulp. Wij begrijpen dat niet iedereen wekelijks tijd over heeft. Daarom hebben we een ook een functies/taken geselecteerd die een beperkte inspanning vragen.

Leuke Leiding / begeleiding (m/v)

Voor alle speltakken (bevers, welpen, verkenners en rowans) zijn wij op zoek naar versterking van de leidingteams. Je bent leid(st)er van een groep van groep kinderen en organiseert hiervoor wekelijks Scoutingactiviteiten. Dit zijn activiteiten die zich kenmerken door samenspel en uitdaging met hierin een bijzondere plek voor buitenleven. Activiteiten binnen Scouting zijn veelzijdig en afwisselend. Leidinggeven binnen Scouting vindt plaats in teams van tussen de 2 en 6 personen. Je wordt begeleid door een groepsbegeleider en ervaren leiding. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om diverse cursussen te volgen. Op die manier kun je een goede start maken.

Wat doet een leid(st)er?

 • Maakt, bereidt voor en evalueert (met de overige teamleden) wekelijkse programma’s voor de groep kinderen en voert deze programma’s uit
 • Maakt, bereidt voor en neemt deel (met de overige teamleden) aan weekendkamp(en) en het jaarlijkse zomerkamp
 • Begeleidt jeugdleden in hun persoonlijke ontwikkeling
 • Zet zich ook in om zijn/haar eigen functioneren te verbeteren, onder andere door het volgen van trainingen.
 • Neemt deel aan het overleg binnen de groep met de overige vrijwilligers.

Ben jij iemand, of ken jij iemand van 18 jaar of ouder die zich als leiding wil inzetten? Neem contact met ons op. Je hoeft niet per se een scoutingachtergrond te hebben om als leiding actief te worden.

Download hier de Vacature Leiding Johannes Post Groep

Groepsbegeleider (m/v)

Je bent de begeleider van tussen de 15 en 20 vrijwilligers die zich inzetten voor de activiteiten van de Johannes Post Groep. Als begeleider ben je goed op de hoogte wat er onder de vrijwilligers leeft en ben je alert op ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk.

Wat doet de groepsbegeleider?

 • Kwaliteiten van vrijwilligers stimuleren en hen activeren zich hierin verder te ontwikkelen.
 • Jaarlijks informeren bij de individuele vrijwilligers om te horen hoe het gaat
 • Werving en begeleiding nieuwe vrijwilligers
 • Bemiddelen bij meningsverschillen binnen de vrijwilligersteams
 • Coördinatie van stagiaires
 • Sfeer en samenhang van de groep vrijwilligers bevorderen
 • Motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden.
 • De groepsbegeleider maakt deel uit van het bestuur van de groep

Download hier de Vacature groepsbegeleider Johannes Post Groep

Praktijkbegeleider (m/v)

Je bent de begeleider van 15 vrijwilligers die zich als leidinggevende inzetten voor het organiseren van activiteiten met jeugdleden van de Johannes Post Groep. Je bent goed op de hoogte van de activiteitenprogramma’s in de groep en je coacht leidingteams in het versterken van hun deskundigheid om goede activiteiten voor en met jeugdleden te organiseren.

Wat doet de praktijkbegeleider?

 • Bewaken van de kwaliteit van de activiteitenprogramma’s en de deskundigheid van leidinggevenden en leidingteams.
 • Leidinggevenden stimuleren hun kwaliteiten in te zetten, zich voor hun functie te kwalificeren en zich hierin te blijven ontwikkelen.
 • Coachen van leidingteams om het gewenste kwaliteitsniveau te realiseren.
 • Vaststellen en registreren van deelkwalificaties van leidinggevenden.
 • Contact onderhouden met de praktijkcoach van de regio om de trainingsbehoefte van leidinggevenden in kaart te brengen en samen de eindkwalificatie voor leidinggevenden vast te stellen (de praktijkcoach ondersteunt jou bij het invullen van je rol als praktijkbegeleider).
 • Afstemmen van de deskundigheidsontwikkeling van de leidinggevenden en de teams met de groepsbegeleider (de groepsbegeleider is lid van het groepsbestuur, dat eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van leidinggevenden en leidingteams).

Bekijk hier de Vacature praktijkbegeleider Johannes Post Groep

Ondersteuning Team Communicatie (m/v)

Facebook en de website, daar kan je niet meer omheen. Deze media staan niet stil en moeten constant actueel gehouden worden om jeugdleden en vrijwilligers te werven. Ter ondersteuning van Mitchell Oost, bestuurslid Team Communicatie, zijn wij op zoek naar een gedreven iemand die Mitchell wil ondersteunen.

Als contactpersoon communicatie ben je onderdeel van een team dat zorgt voor alle interne en externe communicatie van de Johannes Post Groep (JPG). Hiermee zet je de JPG en tegelijkertijd Scouting in Nederland op de kaart en daarmee zorg je ervoor dat iedereen in Nederland weet wat scouts zoal doen en hoe gaaf Scouting is. Natuurlijk doe je dit allemaal met de hulp van het communicatieteam van Scouting Nederland.

Bekijk hier de Vacature Team Communicatie Johannes Post Groep

Gezocht: materiaalman (m/v)

Voor het onderhoud en beheer van het materiaal van de Johannes Post Groep zijn we op zoek naar een toegewijde materiaalman.

De belangrijkste taken:
• onderhoud van het kampeer- en spelmateriaal;
• adviseren van de speltakken bij materiaalkeuze;
• uitgifte en inname van het materiaal in overleg met de speltakken en andere gebruikers;
• factureren van materiaal aan externe gebruikers;
• het bijhouden van een investeringsplanning van het materiaalfonds.

De functie van materiaalman is een onderdeel van de beheersstichting Johannes Post Groep. Als lid van de stichting ben jij de gene die de stichting adviseert op het gebied van materiaal. Jij besluit mee over de agendapunten van de stichting. Er vindt een overdracht plaats met de huidige materiaalman zodat je een vliegende start maakt.

Ben jij de persoon die wij zoeken of heb je vragen? Neem dan contact op via stichting@johannespostgroep.nl.

Meer informatie

Wij horen graag van je of je wat kan betekenen voor de Johannes Post Groep of iemand kent die een van deze functies wil invullen. Het kan zijn dat deze functies je niet aanspreken, maar je wel een ander idee hebt hoe jij je kan inzetten voor de JPG, neem dan ook zeker contact met ons op.

Meer informatie of je aanmelden? Stuur een e-mail naar Joost Watering (voorzitter@johannespostgroep.nl) of bel 06-53229040 (na 18.00 uur).