De Johannes Post Groep is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Het meest bekend zijn de leiding, die wekelijks de programma’s voor de jeugdleden organiseert. Minder zichtbaar zijn de bestuursleden die het groepsbestuur en de beheerstichting vormen. En de vrijwilligers die de groepsdassen maken, verhuur van het gebouw coördineren en onderhoud verrichten aan het gebouw. Om dit allemaal mogelijk te maken heeft de JPG een aantal vacatures.

Wij bieden vrijwilligers:

 • Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen en jongeren;
 • Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers;
 • Het opdoen van veel nieuwe contacten;
 • De mogelijkheid je verder te ontwikkelen.

Ter versterking en uitbreiding van de groep vrijwilligers zijn wij op zoek naar hulp. Wij begrijpen dat niet iedereen wekelijks tijd over heeft. Daarom hebben we een ook een functies/taken geselecteerd die een beperkte inspanning vragen.

Leuke Leiding / begeleiding (m/v)

Voor alle speltakken (bevers, welpen, verkenners en rowans) zijn wij op zoek naar versterking van de leidingteams. Je bent leid(st)er van een groep van groep kinderen en organiseert hiervoor wekelijks Scoutingactiviteiten. Dit zijn activiteiten die zich kenmerken door samenspel en uitdaging met hierin een bijzondere plek voor buitenleven. Activiteiten binnen Scouting zijn veelzijdig en afwisselend. Leidinggeven binnen Scouting vindt plaats in teams van tussen de 2 en 6 personen.

Wat doet een leid(st)er?

 • Maakt, bereidt voor en evalueert (met de overige teamleden) wekelijkse programma’s voor de groep kinderen en voert deze programma’s uit
 • Maakt, bereidt voor en neemt deel (met de overige teamleden) aan weekendkamp(en) en het jaarlijkse zomerkamp
 • Begeleidt jeugdleden in hun persoonlijke ontwikkeling
 • Zet zich ook in om zijn/haar eigen functioneren te verbeteren, onder andere door het volgen van trainingen.
 • Neemt deel aan het overleg binnen de groep met de overige vrijwilligers.

Ben jij iemand, of ken jij iemand van 18 jaar of ouder die zich als leiding wil inzetten? Neem contact met ons op. Je hoeft niet per se een scoutingachtergrond te hebben om als leiding actief te worden.

Download hier de Vacature Leiding Johannes Post Groep

Betrokken oudervertegenwoordigers (m/v) voor de speltakken Bevers en Welpen

Je vertegenwoordigd de ouders van de leden van een speltak in de algemene vergaderingen van de Johannes Post Groep (groepsraad).

Wat doet de oudervertegenwoordiger?

De kerntaak van de oudervertegenwoordiger is de belangen van de jeugdleden uit de betreffende speltak te vertegenwoordigen in de groepsraad. Deze oudervertegenwoordigers vertegenwoordigen ieder een bepaalde leeftijdsgroep. Normaal gesproken hebben in Nederland alle leden van een vereniging inspraak in de te nemen beslissingen, door het bijwonen van een algemene ledenvergadering. Omdat binnen de JPG de jeugdleden minderjarig zijn, kunnen de leden deze inspraak zelf niet uitvoeren. Zodoende nemen de oudervertegenwoordigers deze taak van de jeugdleden over en beslissen zij samen met de leiding, bestuursleden en andere meerderjarige leden over de dagelijkse gang van zaken in de groepsraad (algemene ledenvergadering).

De oudervertegenwoordigers zijn, naast de leiding, het aanspreekpunt voor alle ouders. Andere ouders die bepaalde punten willen aankaarten of problemen binnen een speltak willen bespreken, kunnen behalve bij de leiding of groepsbegeleiders ook bij de oudervertegenwoordigers terecht. Daarnaast kunnen de oudervertegenwoordigers gebruikt worden voor het activeren van ouders voor bijv. een klusdag, kleine hand- en spandiensten en ter ondersteuning van de leiding.

Voor meer informatie, download: Vacature Oudervertegenwoordiger Johannes Post Groep

Groepsbegeleider (m/v)

Je bent de begeleider van tussen de 15 en 20 vrijwilligers die zich inzetten voor de activiteiten van de Johannes Post Groep. Als begeleider ben je goed op de hoogte wat er onder de vrijwilligers leeft en ben je alert op ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk.

Wat doet de groepsbegeleider?

 • Kwaliteiten van vrijwilligers stimuleren en hen activeren zich hierin verder te ontwikkelen.
 • Jaarlijks informeren bij de individuele vrijwilligers om te horen hoe het gaat
 • Werving en begeleiding nieuwe vrijwilligers
 • Bemiddelen bij meningsverschillen binnen de vrijwilligersteams
 • Coördinatie van stagiaires
 • Sfeer en samenhang van de groep vrijwilligers bevorderen
 • Motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden.
 • De groepsbegeleider maakt deel uit van het bestuur van de groep

Download hier de Vacature groepsbegeleider Johannes Post Groep

Praktijkbegeleider (m/v)

Je bent de begeleider van 15 vrijwilligers die zich als leidinggevende inzetten voor het organiseren van activiteiten met jeugdleden van de Johannes Post Groep. Je bent goed op de hoogte van de activiteitenprogramma’s in de groep en je coacht leidingteams in het versterken van hun deskundigheid om goede activiteiten voor en met jeugdleden te organiseren.

Wat doet de praktijkbegeleider?

 • Bewaken van de kwaliteit van de activiteitenprogramma’s en de deskundigheid van leidinggevenden en leidingteams.
 • Leidinggevenden stimuleren hun kwaliteiten in te zetten, zich voor hun functie te kwalificeren en zich hierin te blijven ontwikkelen.
 • Coachen van leidingteams om het gewenste kwaliteitsniveau te realiseren.
 • Vaststellen en registreren van deelkwalificaties van leidinggevenden.
 • Contact onderhouden met de praktijkcoach van de regio om de trainingsbehoefte van leidinggevenden in kaart te brengen en samen de eindkwalificatie voor leidinggevenden vast te stellen (de praktijkcoach ondersteunt jou bij het invullen van je rol als praktijkbegeleider).
 • Afstemmen van de deskundigheidsontwikkeling van de leidinggevenden en de teams met de groepsbegeleider (de groepsbegeleider is lid van het groepsbestuur, dat eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van leidinggevenden en leidingteams).

Bekijk hier de Vacature praktijkbegeleider Johannes Post Groep

Ondersteuning Team Communicatie (m/v)

Facebook en de website, daar kan je niet meer omheen. Deze media staan niet stil en moeten constant actueel gehouden worden om jeugdleden en vrijwilligers te werven. Ter ondersteuning van Mitchell Oost, bestuurslid Team Communicatie, zijn wij op zoek naar een gedreven iemand die Mitchell wil ondersteunen.

Als contactpersoon communicatie ben je onderdeel van een team dat zorgt voor alle interne en externe communicatie van de Johannes Post Groep (JPG). Hiermee zet je de JPG en tegelijkertijd Scouting in Nederland op de kaart en daarmee zorg je ervoor dat iedereen in Nederland weet wat scouts zoal doen en hoe gaaf Scouting is. Natuurlijk doe je dit allemaal met de hulp van het communicatieteam van Scouting Nederland.

Bekijk hier de Vacature Team Communicatie Johannes Post Groep

Meer informatie

Wij horen graag van je of je wat kan betekenen voor de Johannes Post Groep of iemand kent die een van deze functies wil invullen. Het kan zijn dat deze functies je niet aanspreken, maar je wel een ander idee hebt hoe jij je kan inzetten voor de JPG, neem dan ook zeker contact met ons op.

Meer informatie of je aanmelden? Stuur een e-mail naar Joost Watering (voorzitter@johannespostgroep.nl) of bel 06-53229040 (na 18.00 uur).