Geachte ouders en leden,

Jaarlijks houden wij groepsactie om onze financiële positie te versterken. De actie die wij sinds enkele jaren houden is het verkopen van wc-papier. Door jaarlijks hetzelfde product te verkopen versterkt dit de bekendheid voor onze actie.

Je zult zich misschien afvragen waarom deze actie er nu al weer is, terwijl deze in oktober 2014 nog gehouden is. In de jaarplanning is in het voorjaar meer ruimte voor een actie dan in het najaar. Wij hebben met de leiding en het bestuur besloten om de actie vanaf 2015 in het voorjaar te houden. Wij kunnen het ons helaas niet permitteren om de actie een jaar over te slaan. Gelukkig is wc-papier geen seizoensproduct, en is een ieder dit altijd nodig.

Als groep willen we daarvoor gaan, en vragen daarbij wederom jouw hulp. Op 28 maart a.s. zullen we net als vorig jaar langs de deuren van Assen gaan om toiletpapier te verkopen. Om de logistiek soepel te laten verlopen en een zo groot mogelijk bereik te realiseren hebben we een flink aantal auto’s nodig gevuld met toiletpapier, die de jeugdleden vervolgens kunnen leeg verkopen. We zijn daarom op zoek naar ouders die zichzelf inclusief auto beschikbaar willen stellen om ons bij deze actie te helpen of willen helpen in de voorbereiding. Je kan je aanmelden bij ondergetekende via mailadres: aflexvisser@gmail.com. Omdat de ochtend in de regel het beste verkoopt, beginnen we op tijd. We verzamelen om 9:30 uur aan de Houtlaan en sluiten we de actie rond 13.00 uur af.

We hopen dat alle jeugdleden ons ’s ochtends komen helpen met de verkoop van wc-papier. Na een gezamenlijke lunch, zullen om 14.00 uur de reguliere opkomsten plaats vinden. Wij zullen op 28 maart voor een lunch zorgen. Jeugdleden die echt niet kunnen helpen wordt gevraagd zich af te melden bij hun leiding.

Mocht je ons op 28 maart niet kunnen helpen, kan je toch wc-papier verkopen via dit formulier. Het wc-papier staat dan vanaf 28 maart klaar aan de Houtlaan 107.

Maar ook als er 28 maart wel bent, mag je natuurlijk van te voren wc-papier verkopen aan jouw opa en oma, familie, of het bedrijf waar je vader werkt.

Lever dit formulier uiterlijk 27 maart in via de mail (aflexvisser@gmail.com) of neem hem 28 maart mee.

Naast het verkopen van toiletpapier zullen we ook werken aan de zichtbaarheid en naambekendheid van de Johannes Post Groep. Vanaf 11 april gaan wij starten met de beverspeltak (5 t/m 7 jaar), waar wij nog wel aanwas voor kunnen gebruiken. Vanaf eind maart is er meer informatie te vinden over de bevers op de website.

Mocht u vragen hebben kunt u uiteraard contact met ons opnemen, of via de leiding. We hopen dat we ook op uw bijdrage kunnen rekenen.

Met vriendelijke groeten,

 

Alex Visser (groepsvoorzitter)