Hier zie je precies waar de insignes op het uniform horen!