Volgens de statuten van de Johannes Post Groep treden bestuursleden voor een periode van drie jaar toe tot het groepsbestuur. Na de periode van drie jaar kunnen zij zich weer verkiesbaar stellen, maar kunnen ook anderen zich verkiesbaar stellen voor de functie van groepsvoorzitter.
Ben jij, een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je de mogelijkheid krijgt om sturing te geven aan een bloeiende Scouting vereniging in Assen? Heb je bovendien bestuurlijke ervaring, kennis van de Johannes Post Groep en heb je hart voor algemeen jeugdbeleid, dan zij we op zoek naar jou!

Een inspirerende voorzitter

Functieprofiel

Het groepsbestuur van Vereniging Scouting Johannes Post Groep bestaat uit 5 leden, te weten een voorzitter, penningmeester, secretaris en groepsbegeleider (2 x). De Johannes Post Groep is volop in ontwikkeling en zal tijdens de groepsraad in april een besluit nemen om een materiaalmeester toe te voegen aan het groepsbestuur. De algemene taak van het bestuur is voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de groep, instrumenten hiervoor zijn bijvoorbeeld een meerjarenplan, een jaarplan en een jaarlijkse begroting & financieel verslag. Daarnaast onderhoud het bestuur contact met derden.

Functieomschrijving

 • Voorzitten van vergaderingen; o.a. bestuursvergaderingen en groepsraden
 • Eindverantwoordelijk voor het beleid en alle activiteiten van de vereniging
 • Ziet er op toe dat gemaakte afspraken binnen de vereniging worden nagekomen
 • Stelt samen met de secretaris de agenda voor de vergaderingen vast
 • Coach, initiator en motivator naar de bestuur- en kaderleden
 • Is lid van de beheersstichting
 • Samen met de andere bestuurleden verantwoordelijk voor PR zaken
 • Contactpersoon externe partijen

Functie-eisen

 • Je beschikt over aantoonbare goede bestuurlijke, communicatieve en organisatorische vaardigheden, zowel binnen al buiten scouting verband.
 • Je hebt ervaring met het coördineren, stimuleren en activeren en delegeren van bestuurlijke activiteiten.
 • Je bent in staat om beleidsmatig mee te denken met kennis van veranderingsprocessen.
 • Je hebt verbindende kwaliteiten en bent in staat om met helikopterview naar de organisatie te kijken, zonder daarbij belangrijke details over het hoofd te zien.
 • Organisatiebewustzijn, kwaliteitsgerichtheid, verantwoordelijkheidsgevoel en resultaatgerichtheid.

Tijdbesteding

 • 12 keer per jaar vergaderen .
 • Regelmatig aanwezig zijn tijdens reguliere opkomsten en bijzondere activiteiten zoals bijvoorbeeld de boerenkoolmaaltijd, St. Joris, overvliegen enz.
 • Regelmatig contact met bestuur- en kaderleden.

 

Als u meer informatie wilt over de functie, of u kandidaat wilt stellen, kunt u contact opnemen met het secretariaat, Hester van Heukelum. Reacties uiterlijk 14 april 2013, schriftelijk, t.a.v. het secretariaat.