Hieronder staat de vacature voor de functie van bestuurslid PR & Communicatie van de groepsvereniging Johannes Post Groep.

In de groepsraad van 16 november 2013 zullen wij stemmen om het groepsbestuur uit te breiden met een lid, welke de verantwoordelijkheid krijgt over de PR & Communicatie. Wanneer de groepsraad hiermee instemt, willen wij deze nieuwe functie ook gelijk invullen en iemand benoemen tot bestuurslid PR & Communicatie. Wij stellen deze vacature bij voorbaat open.

Ben jij, een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je de mogelijkheid krijgt om sturing te geven aan een bloeiende scoutingvereniging in Assen? Heb je bovendien bestuurlijke ervaring, kennis van de Johannes Post Groep en heb je hart voor algemeen jeugdbeleid, dan zij wij op zoek naar jou!

Een inspirerend bestuurslid PR & Communicatie

Functieprofiel
Het groepsbestuur van Vereniging Scouting Johannes Post Groep bestaat uit 6 leden, te weten een voorzitter, penningmeester, secretaris, materiaalmeester en twee groepsbegeleiders.

De algemene taak van het bestuur is voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de groep, instrumenten hiervoor zijn bijvoorbeeld een meerjarenplan, een jaarplan en een jaarlijkse begroting & financieel verslag. Daarnaast onderhoud het bestuur contact met derden.

Functieomschrijving

 • Opzetten van PR & Communicatie beleid
 • Uitvoeren van PR & Communicatie beleid
 • Verantwoordelijk voor het PR & communicatie beleid
 • Ondersteuning van PR & Communicatie bij groepsactiviteiten
 • Ondersteuning bieden aan de speltakken op het gebied van PR & Communicatie
 • Verantwoordelijk voor de website en sociale media Johannes Post Groep
 • Je voert mede het groepsbeleid uit

Functie-eisen

 • Je beschikt over aantoonbare goede bestuurlijke, communicatieve en organisatorische vaardigheden
 • Je bent in staat om beleidsmatig mee te denken met kennis van veranderingsprocessen
 • Organisatiebewustzijn, kwaliteitsgerichtheid, verantwoordelijkheidsgevoel en resultaatgerichtheid
 • Je kunt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen of bent bereid deze aan te vragen (indien je nog geen lid bent van de JPG)

Tijdbesteding

 • 8 tot 10 keer per jaar vergaderen
 • Regelmatig contact met bestuur- en kaderleden

Wanneer u meer informatie wilt over de functie, of u kandidaat wilt stellen, kunt u contact opnemen met de groepsvoorzitter, Alex Visser (06-55735743) (voorzitter@johannespostgroep.nl). Reacties of kandidaatstellingen ontvangen wij graag uiterlijk 8 november 2013.