Het einde van 2019 is in zicht. Tijd om terug te blikken op een heel mooi jaar bij de JPG, met als hoogtepunt het 90 jarig bestaan van onze scoutinggroep.

De speltakken hebben een bedrijvig jaar achter de rug. Mede vanwege de jubileumactiviteiten was het programma soms erg vol. Dit leidt soms tot begrijpelijke dilemma’s. Voor zowel vrijwilligers als leden. Want aan welke activiteiten doe je wel en niet mee? En hoe zetten we de vrijwilligers optimaal in, maar vragen we niet te veel van ze?

Na de zomer is er bij twee speltakken een grote wissel geweest in het leidingteam. Bij de Bevers zijn nu Jeroen, Jan Willem en Dorien binnen gekomen. Welkom! De Rowangeleiding is volledig gewisseld. Het team wordt nu bemand door Henkjan, Marcel, Joost B en Feie. Heel veel succes met deze mooie uitdaging! En goed om te weten: bij de bevers is weer plaats voor nieuwe jeugdleden.

Geen scouting zonder vrijwilligers

Voor onze vrijwilligers was het soms lastig om de activiteiten goed te combineren. Gelukkig was er bij veel activiteiten hulp van de oudervertegenwoordigers en zien we steeds meer betrokkenheid van ouders. Dit wordt echt gewaardeerd. En het resultaat, al is het soms maar de glimlach van een lid, maakt een hoop goed. Sommige vrijwilligers hebben in 2019 besloten dat ze stoppen met het actief vrijwillig zijn. Allen, maar in het bijzonder Atze en Marjolein wil ik enorm bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren!

In 2019 is ook weer erg hard gewerkt aan het onderhoud en de verbetering van ons clubgebouw. Onder leiding van Rutger Brood is de loods gebouwd en is aan het gebouw veel onderhoud geweest. Ook heeft Rob de Visser veel schilderwerk verricht en heeft Marcel Ensing de techniek van ons gebouw verbeterd. Zo wordt onze speelomgeving steeds mooier en veiliger. Bedankt!

2019 was een feestjaar

In juli werd de aankoop van de grond afgerond door het tekenen van de overdrachtsakte. Hiermee hebben we een belangrijke stap gezet voor de toekomst van de JPG. Uit alle bekende (en onbekende) hoeken hebben we veel donaties ontvangen om dit mogelijk te maken. Enorm bedankt hiervoor!

Één van de hoogtepunten in 2019 was het gezamenlijke zomerkamp in Papenvoort. Daarbij hebben alle speltakken (van de bevers tot en met de PAG), vrijwilligers en zelfs de oudervertegenwoordigers samen gekampeerd. In september hebben we het grootste feest ooit uit de geschiedenis van de JPG mogen vieren: 90 jaar JPG. Met ongeveer 350 betrokkenen is er enorm veel verbinding geweest en zijn veel oude verhalen opgehaald. Wow!! Jelmer Komen en Wim Schmidt waren de kartrekkers van de jubileumactiviteiten. Ze hebben hulp gehad van een grote groep vrijwilligers. In het bijzonder hebben Thimo Bonder en Jenneke Nijkamp een grote bijdrage geleverd. Bedankt! Tijdens het jubileumfeest is aan de gevel van het troepgebouw een plaquette onthuld om de donateurs te bedanken voor de donaties van de grondaankoop. 

In 2020 staan er weer veel mooie activiteiten op het programma en begint het kampseizoen tijdens de paasdagen met de HIT. Binnenkort zullen de nieuwe oudervertegenwoordigers zich voorstellen tijdens een koffie en thee-moment voor alle ouders. Daarover volgt later meer.

Op naar een heel succesvol 2020 en 100 jaar JPG in 2029!

Joost Watering
Groepsvoorzitter Johannes Post Groep