Wat zullen de inwoners van Assen een zachte billen hebben de komende week. Stapels wc papier zijn er verkocht in de groepsactie van vandaag: wel 2700 rollen! Om 09.30 uur stonden jeugdleden, leiding en ouders klaar om iedereen te voorzien van de witte rollen papier. Het ging zeer voorspoedig en de wc papier ging als warme broodjes van de hand. De laatste tellingen moeten nog worden gedaan maar rekenen op een mooie opbrengst! Iedereen die heeft meegeholpen of aangemoedigd wordt hartelijk bedankt. Zonder jullie konden we het niet voor elkaar krijgen. Met de opbrengst wordt geïnvesteerd in nieuwe spelmaterialen en onderhoud van ons gebouw.

Er staat ook een artikel op de website van De Asser Courant over onze actie. 

      

De foto bovenaan dit bericht is gemaakt door Lammert Aling.