Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd om de jaarlijkse Sint Joris-viering bij te wonen. Dit jaar staat deze avond ook in het teken van het jubileum van de Johannes Post Groep. We nodigen alle leden van de groep daarom uit om dit samen met de ouders te komen vieren.

Vanaf vrijdag 12 april viert de JPG het 90-jarig bestaan van de groep! Diverse activiteiten zullen in het teken staan van het 90 jarig bestaan. Waaronder de St. Joris viering. Over de andere activiteiten volgt later meer informatie.

Ken jij het verhaal van St. Joris en de draak? Elk jaar vieren we als traditie St. Joris met de hele scoutinggroep. St. Jorisdag is van oorsprong een Engelse scoutingfeestdag. Deze viering is overgenomen door de scouting in Nederland. Een versie van het verhaal van St. Joris staat op onze website. Lees het hier.

De opening vindt plaats om 19:00 uur bij het troepgebouw aan de Houtlaan in Assen. Om 21:00 uur wordt de opkomst hier ook gesloten.

We zien jullie graag dan!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Jelmer Komen