– PERSBERICHT –

Scoutingvereniging Johannes Post Groep uit Assen zal op zaterdag 22
september het Westerborkpad gaan wandelen. Hiermee herdenken de Scouts
op een actieve manier de Tweede Wereldoorlog. Het Westerborkpad is
onlangs uitgezet en loopt van Amsterdam naar het voormalig kampterrein
Westerbork. Het pad volgt de oude spoorlijn die de Nederlandse Joden naar
het kamp bracht. De Scouts beginnen in Hooghalen en lopen vanaf daar de
laatste etappe van de in totaal 285 kilometer lange route.

De wandeltocht maakt onderdeel uit van het landelijke project ‘Scouts
herdenken 4 en 5 mei’. In dit project worden methodes getest die de Tweede
Wereldoorlog herdenken. Alle methoden hebben een actief karakter, zoals de
wandeltocht over het Westerborkpad. Scoutingroepen elders hebben onder
andere fietstochten gemaakt en een zelfgemaakte krans tijdens de
Dodenherdenking gelegd.

Het project wordt ondersteund door het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het
vfonds. Hierdoor krijgen de resultaten van de herdenkingen een brede
verspreiding over het land. Andere verenigingen binnen het jongerenwerk
worden hierdoor gestimuleerd om ook aan de slag te gaan met de thema’s
oorlog en vrede.

Download het volledige persbericht hier.