Het is gelukt!!

Op donderdag 27 juni jl. is de overdrachtsakte getekend door het stichtingsbestuur bij notaris de Groot van notariskantoor Tijdhof, Daverschot, De Jong Posthumus te Assen. Hiermee is Scouting Johannes Post Groep officieel eigenaar van de grond bij het gebouw aan de Houtlaan

Bedankt sponsoren en donateurs!

Door vele gulle giften van leden, particulieren en bedrijven is het de Johannes Post Groep gelukt om het bedrag voor de koop bij elkaar te krijgen. Het geld is verzameld via donaties, sponsoring en crowdfunding.
De Johannes Post Groep dankt de (soms anonieme) gevers, de gemeente Assen, de notaris en iedereen die een steentje heeft bijgedragen. Zonder hen was het niet gelukt!

Lees hier waarom de aankoop van de grond belangrijk is voor de Johannes Post Groep.

Scouting Johannes Post Groep Assen bestaat dit jaar 90 jaar! In 2019 worden daarom diverse activiteiten georganiseerd om het jubileum te vieren. Lees er hier meer over.