De Asser scouting groepen Zwervers, St. George en Johannes Post Groep zijn ook dit jaar weer betrokken bij de dodenherdenking op 4 mei. In Assen zal deze herdenking plaatsvinden bij het monument Lindebuurt op het terrein van sportcomplex De Bonte Wever. De scouts zullen hierbij aanwezig zijn en de gemeente ondersteunen met het aanreiken van kransen en het plaatsen van afzettingen voor de stille tocht.

Op veel plaatsen in Nederland zijn scouts betrokken bij de dodenherdenking op 4 mei. Zij spelen hierbij al jaren een ceremoniële rol. Deze rol past goed in de spelvisie van Scouting Nederland. Scouts voelen zich betrokken bij de maatschappij en leveren hun bijdrage aan de samenleving, onder andere door middel van het helpen bij maatschappelijke activiteiten. Zo ontwikkelen de scouts zich tot zelfstandige volwassenen.

De Asser scouting groepen ondersteunen daarom ook dit jaar de gemeente Assen bij het organiseren en uitvoeren van de dodenherdenking. Zes welpen, jongens en meisjes van 7 tot 11 jaar, helpen met het aanreiken van kransen die worden neergelegd bij het monument Lindebuurt. De explorers, jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar, ondersteunen de handhavers bij het afzetten en begeleiden van de route. De leden van de Asser scouting groepen zullen ook deelnemen aan de stille tocht en de plechtigheid.

Download persbericht (.pdf)