Na een een heel jaar ravotten, buiten spelen en kamperen wordt het weer tijd om alles bij het scoutinggebouw goed op orde te maken. Daarbij hebben we de hulp van ouders ook hard nodig. De JPG organiseert daarom één keer per jaar een dag waarbij we alles goed opruimen en schoonmaken. Van het schoonmaken van de douche tot en met het maaien van het gras. Het is de bedoeling dat alles weer lekker fris wordt.

De schoonmaak en opruim-middag  is op zaterdag 7 juli 2018. We beginnen aan de Houtlaan om 13.00 uur en stoppen om ongeveer 16.00 uur.

Voor een goede voorbereiding van de schoonmaak en opruimmiddag is het van belang te weten hoeveel helpende handen er zijn op deze dag. Wij vragen om u op te geven vóór 1 juli bij Marjolein Walsweer (atzemajo@hotmail.com).

Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn, dan ontvangen we daarvan ook graag een bericht.

Vele handen maken licht werk, dus… Komt allen!

Graag tot 7 juli!