De Rowans organiseren hun eigen programma en zijn zelf verantwoordelijk dat ze samen een leuke tijd hebben. Hierbij krijgen ze hulp van de begeleiding. Om alles in goede banen te leiden hebben de rowans een taakverdeling. Er is een bestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester, maar ook taken als materiaalbeheer, ‘hoofd interne dienst’ (HID) en een baantjes-man. Vaak worden deze rollen gevuld door de meer ervaren rowans, maar worden ze bijgestaan door een eerste jaars zodat die het later over kan nemen.

Beschrijving van de rollen

Bestuur

Houdt zich verantwoordelijk voor de dagelijkse dingen. Helpt de commissies en rowans verantwoordelijk voor de opkomst om deze taken goed te vervullen.

Materiaalman

Zorgt voor het in goede staat verkeren van het eigen materiaal van de Rowans en verzorgt de communicatie met de materiaalman van de groep waar nodig.

Baantjes-man

Is het aanspreekpunt voor de klussen die de Rowans doen. Deze klussen worden verricht om geld te verdienen voor het zomerkamp.

Hoofd Interne Dienst (HID)

Is verantwoordelijke voor het reilen en zeilen in het Rowanhok. De HID zorgt ervoor dat er koffie is aan het begin van de opkomst en spoort aan het einde aan tot het opgeruimd houden.