Van onze verslaggever

JOHANNESBURGT – Terwijl de zon in de zee zakt zit ik in de herberg aan de kust mijn kaart te schrijven over de ontwikkeling van het eiland waar Captain C. reeds zijn zorgen over heeft laten blijken.

Naar aanleiding van de rapporten over de ontwikkeling in het gebied heeft Captain C. een onderzoekscommissie ingesteld om de situatie nader te onderzoeken. In de afgelopen maanden is het inwonersaantal bijna verdrievoudigd, wat het inwonersaantal brengt van ‘een stuk of wat’ tot naar schatting 2000 mensen. Dit is te merken aan de toename van land- heide- en mijnontginning, de toenemende domesticatie van vee en het verder uitbreiden van dorpen en zelfs steden. Zandpaden worden langzaamaan belegd met stenen, dijken en stadsmuren worden met de dag hoger en graanmolens steken boven de graanvelden uit.

Deze ontwikkelingen komen voor velen als een vreugd, maar de Commissie C. voorziet ernstige problemen in de toekomst. ‘We zien het al gebeuren; mensen beginnen zich te ontfermen over het land, clans eigenen zich bepaalde gebieden toe,’ aldus commissievoorzitter St. Ruikrover. ‘Er zijn al verschillende meldingen bevestigd van clans die elkaar bestrijden.’ Van menselijke slachtoffers is bij de commissie tot nu toe nog niets bekend. ‘Dat zal niet lang meer duren! Let op m’n woorden!’ Aldus vice-voorzitter E. Land. ‘Verschillende clans hebben reeds trainingen en wapens ontwikkeld in afwachting van een escalatie van de veiligheid op het eiland.’ Aan de hand van diverse rapporten verwacht de commissie dat het nog enkele weken duren eer er slachtoffers vallen. ‘De stabiliteit van het gebied hangt aan een zijden draadje.’ Het eiland is niet aangesloten bij een verdragsorganisatie en zal daarom alleen kunnen hopen op vredestroepen. Er moet gehandeld worden. En snel! Het eiland is in de bloei van haar leven, wat haar kwetsbaar maakt in tijden van (burger)oorlog.

De commissie geeft aan dat er een operatie op touw is gezet in de hoop de stabiliteit en veiligheid van in de regio te kunnen waarborgen. St. Ruikover: ‘We kunnen meedelen dat er over enkele weken een nieuwe clan zal arriveren op het eiland, die hun eigen koloniën en dorpen zal stichten en zo uiteindelijk zeggenschap over het eiland zal hebben.’ Meer wil de commissie hier vooralsnog niets over kwijt. Op het eiland wordt veel gespeculeerd. Vele van de stugge eilanders denken aan onderdrukking, anderen zien verlossing. De commissie hoopt met behulp van de zogeheten Johannes Postclan het eiland te reconstrueren en een geleidelijke economie en ontwikkeling teweeg brengen.

Volgende week meer over de fragiele situatie in het land van Captain. C.
Namens de nieuwsbrief der JPG,
Co Loonie