In 1960 bestond de Johannes PostGroep (JPG) uit 2 groepen (hordes) JPG1 en JPG2. Er was echter maar een gebouw (in het Asserbos nabij de Witterstraat), dit leidde tot een afsplitsing waarbij JPG2 de Robinson Crusoë (RC) groep werd (Assen groep 5). Deze groep bouwde in 1967 het gebouw aan de Houtlaan. Omstreeks 1969 werden de banden weer wat aangehaald tussen de groepen omdat het ledenaantal van de JPG daalde en er een tekort aan leiding was bij de RC. In de jaren daarna is de groep weer samengevoegd.

Toen de groepen splitsten in 1960 was de JPG das oranje. Om wel onderscheid aan te geven maar niet allemaal nieuwe dassen te hoeven aanschaffen werd door de RC een groene rand toegevoegd aan de JPG das. Bij de samenvoeging werd gekozen om de Robinson Crusoë das aan te houden en de naam: “Johannes Post Groep” te gebruiken.

We hebben het eerste exemplaar van het clubblad van de Robinson Crusoë de Vrijdag

krantenartikel van 18-7-1967 over het nieuwe troephuis Robinson Crusoë

De man in uniform links van het midden is Hopman Willem ter Veen

 

Krantenartikel over ingebruikname van het nieuwe gebouw

De verkenner in het midden is Maarten Hoejenbos, die achter de welpen is Sipke Schaaf