Onlangs hebben onze secretaris en penningmeester aangegeven wegens persoonlijke omstandigheden te stoppen met hun functie. De JPG zoekt daarom op korte termijn een secretaris en penningmeester. Het gaat hierbij om twee rollen die erg belangrijk zijn om de dagelijkse gang van zaken doorgang te laten vinden.

De secretaris is de planner van de groep en heeft vaak als eerste contact met potentiële leden. Tijdens de formele vergaderingen (groepsraden) notuleert de secretaris. De secretaris verzorgt ook de ledenadministratie. Je De tijdsbesteding is gemiddeld 10 uur per maand.

De huidige secretaris en penningmeester werken graag mee aan een soepele overdracht. Als secretaris of penningmeester kom je in een leuk groepsbestuur die bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en 2 groepsbegeleiders.

Als je op zoek bent naar een leuke uitdaging kom ik graag met je in contact! Bel of mail ook gerust als je vragen hebt of meer informatie wil over de vacatures.

Vriendelijke groet, namens het groepsbestuur van de JPG,

Joost Watering

voorzitter@johannespostgroep.nl

0653229040