Opbrengst sponsor-post-loop bekend: Jeugdleden halen € 2786,55 op!

Hier ben je::/, Nieuws, Verslagen/Opbrengst sponsor-post-loop bekend: Jeugdleden halen € 2786,55 op!

Het was een dag hard werken voor de jeugdleden van scoutinggroep Johannes Post Groep. Maar als jeugdlid kun je dan ook trots zijn op het bedrag dat is binnen gehaald. Met een opgehaald bedrag van maar liefst € 2786,55 kunnen we de actie met zekerheid een groot succes noemen.

Op zaterdag 7 april 2018 hebben de alle leden, van bevers tot en met rowans en leiding zich met veel enthousiaste ingezet. Alle leden hebben zo veel mogelijk posten gedaan in het bos naast het scoutinggebouw. Dat was erg leuk en had ook een goed doel: per post kon geld worden opgehaald. Lees hier het verslag van de sponsorloop.

De actie is georganiseerd om de jeugdleden te betrekken bij de aankoop van de grond waar het scoutinggebouw op staat. De JPG heeft in 1967 een pachtovereenkomst voor 50 jaar gesloten met de gemeente voor 2,50 gulden. Deze overeenkomst verloopt en na overleg met de gemeente Assen over een verlenging, bleek dat een nieuwe pachtovereenkomst voor een beduidend kortere periode zal zijn. Bovendien is deze honderden euro’s duurder. Deze pachtcanon zou niet op te vangen zijn in onze begroting. Om de aankoop mogelijk te maken organiseert de JPG dit seizoen diverse acties.

Donaties nog altijd van harte welkom!

Momenteel hebben we al 27.000 euro opgehaald met elkaar. We zitten dus dicht bij de benodigde 30.000 euro om de grond te kunnen kopen. Maar om dit doel ook daadwerkelijk te behalen zijn donaties nog steeds nodig en van harte welkom!

  • U kunt uw donatie doorgeven via donatie@johannespostgroep.nl, ook kunt u hier terecht met eventuele vragen.
  • Direct doneren kan natuurlijk ook, door uw gift te storten op rek. nr. NL44RABO0127855351 t.n.v. Beheersstichting Johannes Post Groep o.v.v. ‘donatie’ en uw contactgegevens.
  • De storting kan ook worden gedaan via iDeal via onze crowdfunding pagina (let op, het doelbedrag lijkt hier lager te zijn dan in de realiteit omdat niet alle donaties via crowdfunding worden ontvangen).