Nieuwsbrief, jaargang 17, nr. 2

Inhoud:
Redactie, Voorzitter, Beverbabbels, Hordenieuws, Actiecomite, Voorstellen, Verkenners, Rowans, World Jamboree 1995, JOTA, Stam


van de Redactie

Tussen de kerstboom, kerstballen, kerststukjes, kerstthee en wat al niet meer zit de redactie weer gebogen over de vele kopij die binnen gekomen is (beetje lange zin maar wel begrijpelijk, dachten wij).
Gelukkig heeft elke speltak iets ingeleverd zodat wij weer genoeg troep, ..eh waardevolle informatie hebben om dit blad te vullen.
Alleen hebben wij het dringende verzoek om de kopij wel op tijd in te leveren. Dit in verband met het bijzonder drukke tijdschema van de redactieleden.
Dus let op: 27 JANUARI 1996 KOPIJ INLEVEREN!!!!
Aan al het leuke komt een eind en zo ook aan 1995.
Voor vele scoutingmensen was het een druk, druk, druk (ja, van die reclame) maar beregezellig jaar. Alle leden die naar de Wereld Jamboree zijn geweest hebben (hopen wij) vele nieuwe vrinden gemaakt. Regionaal, nationaal, internationaal kortom voor iedereen zat er wel iets bij. En iedereen is natuurlijk van plan om over 4 jaar naar de 19e Wereld Jamboree in Chili te gaan (ja toch?).
In ieder geval zal het komende jaar wat minder hectisch worden, althans dat zijn de voorspellingen.
De redactie wenst iedereen gezellige kerstdagen, een spetterende oudejaarsavond en een geluidloze nieuwjaarsdag. Dit laatste met het oog op de uitwerking(en) van het overvloedig nuttigen van bubbeltjeswater en/of gerstenat. Enfin, na de feestdagen en de bijbehorende vakantiedagen zien wij u graag terug bij de Johannes Post Groep!

De Redactie.


(naar boven)

van de Voorzitter

Het jaar zit er bijna op goede vrienden. Ik denk dat we kunnen praten over een mooi en enerverend jaar. We hebben per slot nogal wat meegemaakt op scoutinggebied.
Daarmee doel ik niet alleen op de Jamboree, ook in de eigen groep was er genoeg te beleven, leuke kampen, goeie programma’s en er is een aanvang gemaakt met het grote onderhoud aan ons gebouw.
Wij hebben de zaak buitenom opgeruimd. Op het moment dat u dit leest zijn de eerste afspraken omtrent het schilderwerk in het gebouw gemaakt en zo ook zijn er afspraken gemaakt waardoor organisatorisch gezien de zaken nog beter zouden kunnen gaan lopen.
De voorbereidingen voor de kerst, de boerenkoolmaaltijd en het stamdiner zijn in volle gang. Met andere woorden de groep bruist weer van de activiteiten.
Juist om die reden wil ik zo aan het einde van het jaar van de gelegenheid gebruik maken om de leiding, alle commissies en comités, de stichting het D.B. en al die mensen die hun tijd aan het wel en wee van de Groep besteden, van een forse pluim op de hoed te voorzien. Zonder hen was er geen Johannes Post Groep, zonder hen was er in Assen een gelegenheid minder om scouting te bedrijven. Het is goed daar eens bij stil te staan en het niet als vanzelfsprekend te ervaren.
Laat ik besluiten met u allen een paar fijne feestdagen toe te wensen en een zeer goed 1996. Ik heb nog slechts een zware klus te klaren dit jaar. … Ik moet morgen naar de tandarts.

Eet en kauw voorzichtig

Veel plezier
Dick van Schaik.


(naar boven)

Beverbabbels
Beste lezer,

Ook bij de bevers is er weer veel gedaan de afgelopen weken. Zoveel dat de helft al weer door mijn geheugen is geglipt op het moment dat ik dit schrijf.
Wel herinner ik mij dat op een goede middag opeens twee ambulances aan de houtlaan stonden (schrik niet, u heeft niets gemist). Na een uitleg over wat het ambulancepersoneel zoal deed en wat er in een ambulance thuishoorde was daar een demonstratie van een brancard en hartbewakingsapparatuur. Ook konden de bevers nog in de ambulance kijken. Maar de sirene was toch wel het allermooist volgens de bevers. Tijdens deze middag zijn er ook nog enkele pieten langs gekomen met strooigoed en kadotjes.
Een andere keer was er een route uitgezet met lintjes. Onderweg op deze route kwamen de bevers een paar posten tegen. Zoals een ren-je-rot post, een knooppost, een bladherkenningspost, een theepost met jamboreesnoepjes en een trefbalpost. Moe maar voldaan bereikten we toen op tijd de vlaggemast om te gaan sluiten.
Ook hebben we nog een middag versierselen voor ons o zo kale beverhok gemaakt. Mooie slingers en tekeningen zijn nu bij ons te bezichtigen.
En op 9 december zijn er 5 jongens echte bevers geworden omdat ze toen geinstalleerd werden. Alle vijf van harte gefeliciteerd.

En dan nu wat voor de toekomst. Na de gezamenlijke opkomst in verband met de feestdagen op 23 december hebben we eerst een paar weken vakantie, voordat we in januari weer met de opkomsten beginnen.
Dus prettige feestdagen toegewenst door,
de Beverleiding.


(naar boven)

Welpen
Beste Welpen en ouders,

Zo vlak voor de feestdagen hier dan nieuws over wat we allemaal gedaan hebben met de welpen. Natuurlijk was er het traditionele herfstkamp waar vele welpen aan meededen. Natuurlijk werden tijdens dit kamp de regels, gewoontes en alledaagse dingen uitgelegd.
Natuurlijk werd het Jungle Book voorgelezen en gingen we spelletjes doen buiten, spannend in het donker. Na een avondwandeling door het bos gingen we naar bed. De volgende dag deden we spelletjes bij elke leiding een spel wat bij zijn dierennaam hoort.
Na het middageten liepen de jongens per nest een grote speurtocht,sommigen liepen goed anderen verdwaalden. Chil en ik redden nog een ziek egeltje, en de leukste post was om over een touw te klimmen over
een sloot. ’s Avonds aten we Bourgondisch, dus met de vingers.
Kippebouten, appelmoes en gepofte aardappelen. En als toetje meloen. Dit was een lekkere kliederboel.
Toen was het na de afwas tijd om bij het kampvuur leuke liedjes te zingen, en marshmellows te eten. Als spannende afsluiting deden we douane en smokkelaartje, met de leiding als douane. Wel eng in het donker. Zondagmorgen waren ik en Hathi voor het eerst niet als eerste wakker, wat als consequentie had dat de jongens opgestookt door de leiding ons met een hele serenade wakker zongen. Het is wat raar wakker worden maar wel leuk. Zondagmorgen wat korte spelletjes en opruimen.

Verdere opkomsten zijn gevuld met spelletjes,verven,knutselen, en 18 november hadden we met de Bevers een gezamelijke opkomst. Er kwamen namelijk twee ambulances, met drie chauffeuren. Deze vertelde alles over 06-11, wanneer je moet bellen en wanneer niet. Ze lieten apparatuur zien en de binnenkant van de ambulances.
Tussendoor kwamen er zo’n 8 Zwarte Pieten langs met veel snoep
en cadeautjes voor ons allemaal,dit jaar waren het tennisrackets, een volleybal, en andere kleine dingen voor op kamp.
25 November hebben we alle nieuwe welpen geïnstalleerd, wat weer een heel gezellige toestand was. Voor deze nieuwe welpen alvast heel veel plezier toegewenst bij de welpen van de Johannes Postgroep, en dat jullie maar lang lid mogen blijven.
Wat er verder gebeurde? Er zijn twee leiding op cursus geweest, dit is en cursus voor nieuwe leiding, waar ze van alles leren over scouting en omgaan met een groep kinderen.
Ik ben geïnstalleerd als Akela, omdat dit officieel de functie van teamleider is. Maar we zijn met het hele leidingteam aan het werk om de welpen een leuke tijd te bezorgen.
Op 23 December is er de kerstviering, eerst voor de leden een speurtocht, daarna een halfuurtje met de ouders chocolademelk+koek en een verhaaltje van de groepsvoorzitter. Dan is er op 30 December en op 6 Januari geen opkomst. 30 December ivm Oud en Nieuw, 6 Januari ivm het jaarlijkse stamdiner georganiseerd door de Stam.
Dan is de EERSTE OPKOMST WEER OP 13 JANUARI 1996.

Namens alle welpenleiding hele gezellige feestdagen, en een zeer goed, gezond en mooi scouting 1996.

Akela, Marjolein
Baloe, Arjen
Chil, Reinhilde
Hathi, Bart
Sahi, Chris
Bagheera, Tim
Tabaqui, Rinke

PS: HET ZOMERKAMP VOLGEND JAAR IS DE EERSTE WEEK VAN DE ZOMERVAKANTIE VAN DE WELPEN, DIT VAST VOOR IN DE NIEUWE AGENDA’S. ZODAT U ER REKENING MEE KUNT HOUDEN, MET UW EIGEN PLANNING.

Namens de welpenleiding, Marjolein


(naar boven)

Actiecomité
Hallo, beste leden en ouders,verzorgers,

Hier een stukje van het actiecomité van de Johannes Post Groep. We zijn al weer heel druk geweest met van alles, waaronder het collectebus lopen met en voor Jantje Beton. Dit lopen we zoals je in de voorbereidende brief al las met meer groepen van Scouting en peuterspeelzalen en als nieuwkomer ASKO(korfbalvereniging). Omdat er zoveel groepen meedoen is het straatverdelen erg tijdrovend en lastig omdat we nooit alle kinderen hun eigen straat kunnen geven en soms een hele kleine straat. Dit jaar hebben we met de collecte een bedrag opgehaald van f1500,- waarvan wij dus de helft krijgen, de andere helft gaat naar Stichting Jantje Beton, voor speeltuinen en de verbouw van gebouwen van verenigingen.

Daarna hebben we heel lang nagedacht over een actie waarbij de kinderen en ouders niet langs te veel deuren hoeven maar wat wel geld op zou leveren. Zodoende hebben we de FLESSEN ACTIE bedacht. Waarbij de kinderen zo vaak als ze willen lege statiegeldflessen meenemen. Deze kunnen ze misschien ophalen bij Opa en Oma, buren of kennissen. Deze flessen leveren we als leiding in en het geld daarvan gaat in de pot voor onderhoud van het gebouw en de aanschaf/onderhoud van materiaal. Helaas is dit nodig omdat de gemeente alle subsidies aan Scouting heeft gestopt. Natuurlijk weten we dat de kinderen voor alle verenigingen en scholen moeten lopen met acties. Maar zonder die acties redden we het bijna niet. Als u leuke ideeen heeft voor een actie of eens wilt helpen bij een actie horen we het graag.

Met vriendelijke groet, Atze en Marjolein.
——————————
OPROEP AAN ALLE OUDERS
Het actiecomité van onze groep heeft laten weten te willen stoppen. Aangezien het actiecomité van groot belang is voor de groep, zijn we hard op zoek naar mensen die hiermee aan de slag willen gaan. Zijn er ouders die het leuk vinden om iets voor de groep te doen, en die bij het lezen van dit bericht denken:”dat is echt iets voor mij”, dan horen wij dat graag.
U kunt dit aan de groepsvoorzitter, Dick van Schaik, doorgeven.
Alvast bedankt (?)


(naar boven)

Voorstellen
Hallo,

Wij zijn Bas en Hilde en zijn sinds kort leiding bij de bevers van de J.P.G. Er werd ons gevraagd of het ons leuk leek om ons voor te stellen in de Nieuwsbrief, nou dat leek ons dus wel leuk.

Ik ben Bas van der Meer en ik ben 16 jaar, ik zit in de examenklas van het Docter Nassau college en doe de opleiding consumptief.
Mijn hobby’s zijn kanoen, gitaar spelen en muziek luisteren.
Ik zit nu 6 week bij de bevers en vindt het hartstike tof.

En ik ben Hilde Feenstra en ben ook 16 jaar, ik zit in Groningen op school en doe de opleiding S.P.W. (sociaal pedagogisch werken). Mijn hobby’s zijn: voetbal (kijken), uitgaan en keten met vrienden en vriendinnen. Ik zit nu negen weken bij de bevers en vind het heel leuk.

Bas en Hilde


(naar boven)

Verkenners

Het is zaterdagmorgen het vriest ongeveer 2 graden en aan mij de eer een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief. Eens kijken wat is er allemaal gebeurt de laatste tijd, oh ja kaderkamp dat was in het weekend toen er opeens sneeuw lag ’s morgens. Dat was een gezellig weekend alleen zonde van die schoenen hé Reynold. Verder zijn we nog een middag bezig geweest met veiligheid, banden plakken en E.H.B.O. Vorige week hebben we specuklaas gebakken in een zelf gebouwde oven en vanmiddag gaan we schaatsen, maar hoe dat geweest is lezen jullie in de volgende nieuwsbrief.
Zo eens kijken wat er in de toekomst gebeuren gaat kerst, oudejaar, nieuwjaar, boerenkoolmaaltijd. Die kerst ligt een beetje moeilijk want de kerstbijeenkomst is al voorbij als u dit leest maar goed ik hoop dat u het gezellig vond vanmiddag.
Dan is er op 30 december en 6 Januari geen opkomst en om dat goed te maken op 13 Januari de boerenkoolmaaltijd. Tenslotte wensen wij u en jullie een goed uiteinde en alle geluk in 1996.

De verkennersleiding

Na aanleiding van dit epistel een recept voor volgend jaar.

ZELFGEMAAKT SPECUKLAAS
Benodigdheden:
– 2 kilo specu
– 3 hele klazen uit Spanje
– 25 kg zelfrijzend bakmeel
– melk
– snuf zout
– zelfgebouwde oven van 2 bij 2 meter

Men neme een grote wastobbe, zet daar de drie klazen met de specu en het bakmeel in. Voeg de melk toe maar zorg ervoor dat de klazen net niet ondergedompeld zijn. Vervolgen een snuf zout toevoegen. Laat dit geheel een nacht rijzen, beslist niet langer anders past het geheel niet meer in de oven. Ondertussen kan de oven een nacht voorverwarmd worden. Volgende dag in z’n geheel in de oven en in ongeveer anderhalf uur langzaam gaar laten worden. Ook hier geldt: ‘er even bij blijven voor het beste resultaat’. Warm opdienen.
Er kunnen eventueel nog krenten, rozijnen, appels, bananen, ananassen, meloenen naar eigen smaak aan toegevoegd worden.
Succes.


(naar boven)

Rowans

Hier weer een stukje van de rowans-afdeling, de afgelopen weken hebben wij veel gedaan, waaronder veel gewerkt, voor ons doel: een mooi zomerkamp verweg van hier. Om dit doel te bereiken hebben we Zwarte Piet gespeeld bij de intocht van Sinterklaas, ook hebben we opgeruimd bij de wintertriathlon en natuurlijk hebben we nog gewerkt voor onze grootste geldkraan de Rabobank.
Ook zijn wij op JOTA geweest, maar daarover ergens anders in deze nieuwsbrief meer. De komende weken zijn ook alweer gepland, zo staat op het programma o.a. een videomarathon van 12 uur, een installatiemaaltijd en hike georganiseerd door de nieuwe rowans die geïnstalleerd willen worden en een paar hele speciale dingen zoals klimmen (tegen zo’n kunstwand) in Roden. Zoals u heeft gelezen gaat alles hartstikke goed bij de rowans en gaat het nog wel een tijdje zo blijven ook.
Tot de volgende keer met meer rowans-nieuws.

Namens de rowans, Jeroen Doornbos


(naar boven)

Prikbord
MEDEDELING:
Op dit prikbord kan iedereen alles kwijt (!?) Dus heeft u een leuke mop, opmerking, vraag, klacht of ben je bijvoorbeeld uit je welpenbloes gegroeid en je wilt deze verkopen, geef het door aan de redactie en wij prikken het op dit prikbord.

Aan iedereen!

Het Johannes Postgebouw is te huur!
Wilt u hierover meer informatie neem dan contact op met :
Harmen de Jonge: (0592)******
Petra de Gouberville: (0592)******


(naar boven)

Wereld Jamboree
WORLDJAMBOREE 1995 HOLLAND.

30.000 scouts van over de hele wereld op één plek. Dat was het hoofdingredient van de 18e Wereldjamboree in Dronten. Deze manifestatie georganiseerd door bijna alleen maar vrijwilligers was een geweldige belevenis. Het thema ‘ THE FUTURE IS NOW ‘ kwam volkomen tot zijn recht. De openingsceremonie op 2 augustus, gespeeld door Finse- en Nederlandse scouts, was een waar genot om naar te kijken. Je had echt het gevoel dat je bij een internationale organisatie hoorde. Zo veel vlaggen en zoveel mensen van over de hele wereld, ongelooflijk. Iedereen ging vriendschappelijk met elkaar om. Dit kwam heel duidelijk naar voren op het Global Development.Een dorp, waar je alles kunt zien op het gebied van gezondheid, recht en natuur en milieu. Het doel hiervan was om mensen tot denken aan te zetten bij hun handelingen in de maatschappij. Er waren natuurlijk nog veel meer activiteiten zoals ‘creatieve programma’s’. Hier moest men met elkaar theater-, fotografische- of andere kunstvormen tot stand brengen. Voor de actievelingen onder ons waren er de action centres North en South. Hier kon men duiken, zeilen, kanoën, snorkelen enz. Wie van wandelen houdt had absoluut het kamp van zijn leven; Er waren hikes in overvloed.
Het is niet te geloven wat er in tien dagen kan gebeuren. Zoveel vriendschap en gezelligheid tussen mensen uit landen die normaal met elkaar overhoop liggen. De sfeer was geweldig, niet te beschrijven. Maar toen kwam de dag van de sluiting. Dit was het meest indrukwekkende van de hele Jamboree. Overal huilende mensen tijdens het nummer ‘Can you feel the love tonight’. Met aan het einde een gigantisch vuurwerk.
De volgende ochtend stap je in de bus terug naar de werkelijkheid. Dit was het dan, een vakantie om nooit meer te vergeten.

Dirk-Jan Visser


(naar boven)

JOTA 1995

JOTA (Jamboree On The Air), het eerste weekend van de herfstvakantie was het dan eindelijk zover, de eerste JOTA in enkele jaren kwam eraan.
Om 20.00 uur was iedereen aanwezig, en na een klein voorstellingsrondje en na wat uitleg van de apparatuur kon het dan echt beginnen. Nou ja, echt, om 0.00 uur was de opening van de JOTA, ook over de zender. Na deze opening werd de hele nacht doorgezonden, en hadden we al met enkele bekenden in Beilen en Roden gesproken. Voor velen was de eerste nacht dan ook heel erg vermoeiend.
Ter informatie, we zonden dat weekend onder de naam PA3FON/J, dat was de naam van een zendamateur die ons daar het hele weekend heeft geholpen met het maken van verbindingen met andere groepen.
De tweede dag begon al goed, een zendamateur was ziek geworden van de koffie die een van de rowans van ‘De Zwervers’, met wie wij deze JOTA samen deden, ook in het gebouw van de ‘Zwervers’ overigens, had gezet.
Om 9.00 uur werd er ontbeten en daarna al weer heel erg fanatiek doorgezonden, want we hadden nog geen verbinding met het buitenland gehad. Anderen vermaakten zich met het spelen van enkele computerspelletjes, die ook aanwezig waren en waar dus ook gretig gebruik van werd gemaakt. Ook werd er de hele dag door vrij fanatiek een soort van rugby gespeeld, met een beetje andere regels dan bij gewoon rugby, en het werd dus ook al snel wat ruiger dan gewoon rugby.
Na het hele goede avondeten, gemaakt door enkele ‘zwervers’, werd het tijd voor een nachtspel, dus iedereen deed zijn loopbadges op, een loopbadge was een klein vierkant plaatje met allemaal weerstandjes erop gesoldeerd, en dan lampjes erop, zodat de lampjes ronddraaiden op een bepaalde snelheid.
Het nachtspel was een soort veredeld vossejacht, hetgeen inhoudt dat sommige mensen het bos ingaan met een loopbache op, en dat anderen, in groepjes, hen moeten proberen te vinden. Dit was vrij snel gebeurd zodat we snel weer naar binnen konden om daar bijvoorbeeld naar een film te kijken of om door te zenden om nog steeds te proberen het buitenland te bereiken, wat tot op dat moment nog steeds niet gelukt was.
Deze nacht lagen veel mensen vrij vroeg op bed, maar voor sommigen was het weekend nog niet lang genoeg, en die feestten dus de hele nacht door, door bijvoorbeeld alle star-wars films achter elkaar te kijken, en ik kan u vertellen, daar word je op een gegeven moment wel ziek van.
De volgende ochtend nog snel even een half uurtje geslapen. Maar daarna gewekt met het nieuws dat het buitenland gehaald was, en wel Zuid-België. Iedereen stond achter de zender om te horen wat die Belgen te vertellen hadden. Even later hadden we weer het buitenland, en wel Denemarken, daarna hebben we nog, Frankrijk, Duitsland en ik geloof ook nog Engeland aan de radio gehad.
Na nog enkele uren te hebben gezonden, gerugbied, op de computer gespeeld, of niets gedaan te hebben, gingen we sluiten.
We kijken terug op een zeer geslaagd weekend, waarmee we zelfs TV-Drenthe gehaald hebben, ik wil Elmer en Dirk-Jan bij deze bedanken voor de organisatie van deze JOTA.

Jeroen Doornbos


(naar boven)

Stam
Een stukje over nu.

In de vorige Nieuwsbrief heeft een ieder kunnen lezen dat de Stam er soms rare gewoontes op na houdt, want wie plaatst er nu een stukje dat maanden daarvoor geschreven en daarmee op moment van publikatie compleet uit de tijd is?
Het antwoordt is verder gezocht dan nodig is: In de Nieuwsbrief d&acaute;&acaute;rvoor beloofde de Stamtammer iets te vertellen over de HIT en het NPK, vandaar het verhaal dat geschreven was voor een eerdere uitgave van dit geestige groepsblad. Bovendien vindt ik (zei de gek) de stunt best geinig en de oplettende lezer met een beetje gevoel voor humor heeft zich waarschijnlijk kostelijk vermaakt. De Stamtammer hoopt alleen maar dat die lezer dat voor hem positief bedoelde.
Maargoed, de HIT was steengoed, het NPK was beter en de World Jamboree 1995 was ’t best! Degene die één van deze drie grandioze evenementen heeft gemist kan zich bij elke vorm van discussie of opschepperij over zo’n evenement maar beter afzijdig houden. U had eigenlijk in de vorige Nieuwsbrief al wat gelezen moeten kunnen hebben over de Jamboree, maar helaas. De Stam was in Dronten in ieder geval ruim vertegenwoordigd, tig AVD-ers bij ‘Tents’ en tig AVD-ers bij ‘Subcamp 1’. De boys bij Tents zorgden voor de tents op het camp en the boys van Subcamp 1 zorgen voor material en klusjes op subkamp numero uno. Er dient nog wel even vermeld te worden dat wij natuurlijk de onuitsprekelijke/onmisbare/onvergetelijke (en nog meer van die onzi…) assistentie hadden van enkele van de best geselecteerde lieden van het andere geslacht.
Nee, nou even zonder gekheid (hoezo?), we hebben echt een super gave belevenis achter de rug. Over de reünie die daarop volgde spreekt men echter beter niet nu, misschien ooit nog ‘ns.
Anyhow…, shit!, …bah zo’n internationaal kamp is niet geweldig voor je Nederlands. Sinds oktober: Overvliegen, 4 nieuwe stamleden, Beginweekend in ’t mooie Lhee op de ranch van Ingrid & Gerjan, Filosoferen over de mens, Een lesje van computers geleerd, Bourgondisch gesmeten, ..sorry gegeten, De vetrandjes eraf gesport en later weer bijgedronken (kratjes ranja) met de Thrianta-stam en tot slot nog even Sinterkerst gevierd, want wie geloofd er nog vandaag de dag? Iedereen weet toch dat Sinterklaas, met schimmel, zak en pepernoten, de enige echte (boter..letter) is.
Lollige feestdagen ennu.. tot zjiens ..hips..,

de Sjtamsjtammel.


(naar boven)