Na een heel jaar vol scoutingplezier moet aan het eind van het seizoen het clubgebouw weer grondig worden schoongemaakt. Daarnaast zijn er ook zijn er diverse klussen die geklaard moeten worden. Wij hebben uw hulp daarbij weer hard nodig.

De schoonmaak/klusdag is op 20 juni 2105

We beginnen aan de Houtlaan om 10.00 uur en stoppen om ongeveer 17.00 uur. Wilt u later komen of eerder weggaan: geen probleem! Neem, als u een hele dag komt wel een lunchpakketje mee. Wij zorgen voor een kopje soep.

Voor een goede voorbereiding van de schoonmaak en de klus werkzaamheden is het van belang te weten hoeveel helpende handen er zijn op deze dag. Wij vragen om u op te geven vóór 13 juni. (Je kunt je niet meer opgeven. 

Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn, dan ontvangen we daarvan ook graag een bericht. Vele handen maken licht werk, dus we hopen dat we u in grote getale mogen ontvangen. Graag tot 20 juni!

Met vriendelijke groeten, namens de beheerstichting van de Johannes Post Groep,

Marga Komen (secretaris)