Het was een mooi en druk weekend aan de Houtlaan 107. Zo dronken verkenners dennennaaldenthee, gingen de rowans een zandlopertoren pionieren en hebben de welpen levend ganzenbord gedaan. Ook ouders, stam en bestuur waren druk: er werd hout geklooft en overleg gevoerd in de groepsraad, stichtingsvergadering, de ALV en Stamraad.

Houtkloofdag

Ouders, stamleden en rowans konden ons houthok weer aanvullen tijdens de half-jaarlijkse houtkloofdag. Om 10.00 uur gingen de eerste stammetjes doormidden. Naast kettingzagen en kloofbijlen was er ook een kloofmachine gehuurd om het werk te versnellen. Ook op zondag zijn enkele stamleden aan de slag geweest en hebben het laatste kloofbare hout kunnen wegwerken. Het hout wordt gebruikt om onze haard te laten branden en voor primitief koken op vuur. Het volle houthok is een prachtig resultaat en hier zullen we veel plezier van hebben. Iedereen bedankt voor zijn/haar inzet!

Verkenners: Touw doorfikken met een kopje dennennaaldenthee

Flink wat wedstrijdelementen in het programma voor de verkenners. Allereerst een scoutingquiz die lekker chaotisch verliep. 18 vragen werden op de verkenners afgevuurd, maar degene die op de kruk zat mocht als enige antwoord geven. De patrouille die de quiz gewonnen had mocht als eerste kiezen wat ze mochten gebruiken om vuur te maken. Daarna moest iedereen hard aan de slag om zo snel mogelijk een touwtje door te branden met het materiaal dat ze hebben gekregen.

Toen was het tijd voor een kopje thee uit het bos. Letterlijk, want je moest zelf maar zoeken wat je in het hete water kon doen. De hoeveelheid en keuze was geheel aan de patrouilles zelf. De conclusie was dat dennennaaldenthee toch wel ‘het lekkerste’ was 🙂

Welpen: Levend mummiepak?

Welpen maken een mummiepak als opdracht voor Levend Ganzenbord

Een groot potje levend ganzenbord in het bos! Daar konden de welpen de middag wel mee doorbrengen! In groepjes gingen de welpen aan de slag. Levend Ganzenbord is een soort ganzenbord, maar speel je in groepjes tegen elkaar. Het doel is (net als bij het bordspel) om zo snel mogelijk bij de finish te komen. De welpen gooien met een dobbelsteen. Het aantal ogen dat ze hebben gegooid, is het aantal vakjes dat ze vooruit mogen. Als ze uitkomen op een vakje met een opdracht of vraag, dan moet deze eerst vervuld of beantwoord worden. Daarna is het volgende groepje aan de beurt.

Er waren vragen als “Sinds wanneer bestaat de JPG?” en “Hoeveel ramen heeft het troepgebouw?”? Maar er waren ook opdrachten als Speel King of The Ring, Schreeuw de Yell, speel een potje Yenga, maak van jezelf een mummie met wcpapier. Al met al een lekker druk en gezellig programma waar de welpen uren mee zoet waren.

Rowans: Zandlopertoren en minipionieren

Naast flink zweten op de houtkloofdag, hebben de rowans ook nog een programma gedraaid. Op het programma stond minipionieren. Pionieren is objecten maken van houten palen en touw. Bij minipionieren doe je dat in het klein met stokjes en dun touw. Maar naast dit gepriegel is er vooral veel lol gemaakt en écht gepionierd. Zo werd er een zandlopermodel toren getest in het echt.

Anthonie van Diemenstam: ALV aan het kampvuur

Kampvuur ALV

Stamraad en ALV stond op de agenda van de 18+ groep van de JPG: de Anthonie van Diemenstam. Op vrijdagavond kwamen de geinstalleerde leden bijeen om te overleggen en te beslissen over de huidige stand van zaken.

Op zaterdagavond komt de stam dan nogmaals bijeen, op de Algemene Ledenvergadering.Hierbij zijn ook stamleden uitgenodigd die nog niet geinstalleerd zijn. Dan worden beslissingen uit de stamraad voorgelegd, overleg gevoerd over commissies en een nieuw programma bedacht tot na de zomer. Het was mooi weer, dus de ALV kon prima in de schemering en de warmte van het vuur in de kampvuurkuil.

Bestuur en leiding: Grote Stichting en Groepsraad

Op zaterdagochtend was er grote stichtingsvergadering en grote groepsraad. In de grote stichtingsvergadering komt het stichtingsbestuur en leiding van alle speltakken bijeen. Die voeren dan overleg gerelateerd aan de stichting zoals onderhoud gebouw, brandhout, materiaal, penningen.  In de grote groepsraad wordt overleg gevoerd over de verschillende speltakken, (groeps)activiteiten, nieuws uit de regio.

Nieuw bij deze grote groepsraad was de aanwezigheid van oudervertegenwoordigers. De kerntaak van de oudervertegenwoordiger is de belangen van de jeugdleden uit de betreffende speltak te vertegenwoordigen in de groepsraad. Vanuit elke speltak is er één ouder vertegenwoordigd. Ook zijn er nieuwe groepsbegeleiders aangesteld: Thijmen Komen en Arjen de Jonge. Wij wensen Wim, Christa en mw. Walvius, Thijmen en Arjen alvast veel succes! Later zullen we op de website de oudervertegenwoordigers en groepsbegeleiders aan je voorstellen.

Geschreven door: Niels Goedvolk