Ruim een maand geleden hebben jeugdleden (vanaf de verkenners) en ouders een enquete ontvangen in het kader van de groepsontwikkeling van de JPG. Het programma groepsontwikkeling biedt ons de gelegenheid een aantal zaken te toetsen en stil te staan bij gewenste veranderingen binnen onze vereniging.

Ouders en jeugdleden hebben in grote getale de enquete ingevuld. Uit de enquetes is gebleken dat jeugdleden en ouders over het algemeen erg tevreden zijn over de Johannes Post Groep. Voor het activiteitenprogramma en de leiding moesten rapportcijfers worden gegeven, en dit zijn dikke voldoendes. Dit vinden wij al een groot compliment voor de leidingteams. Gelukkig hebben wij ook genoeg op- of aanmerkingen en suggesties gekregen waar wij wat mee gaan doen.

JPG en AVD leden zijn de afgelopen week twee avonden bij elkaar geweest, waarin we 5 pijlers hebben genoemd waar wij de komende tijd aan gaan werken.

  • Bestuur en organisatie (o.a. ledenwerving, PR & communicatie)
  • Spel (o.a. veranderende spelvisie, doorlopende leerlijn)
  • Gebouw (o.a. onderhoud, opslag en uitstraling)
  • Financien (o.a. vaste groepsactie, giften)
  • Medewerkersbeleid (o.a. deze op papier zetten, ouderparticipatie, trainingen, positionering AVD en PAG binnen JPG, waardering & erkenning)

De verschillende werkgroepjes hebben korte (3 maanden) en lange termijn (1 jaar) doelen gesteld. Deze worden nu verder uitgewerkt en daarmee gaan de werkgroepjes aan de slag. Via de website van de Johannes Post Groep zullen wij jullie verder op de hoogte houden van de groepsontwikkeling.

Mocht je vragen hebben over de JPG of groepsontwikkeling, neem dan contact op met Alex Visser