Beste lezer,

Hieronder staat de vacature voor de functie van groepsbegeleider van de groepsvereniging Johannes Post Groep. Volgens de statuten van de Johannes Post Groep treden bestuursleden voor een periode van drie jaar toe tot het groepsbestuur. Na de periode van drie jaar kunnen zij zich weer verkiesbaar stellen, maar kunnen ook anderen zich verkiesbaar stellen voor de functie van groepsvoorzitter.

Ben jij, een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je de mogelijkheid krijgt om sturing te geven aan een bloeiende Scouting vereniging in Assen? Heb je bovendien bestuurlijke ervaring, kennis van de Johannes Post Groep en heb je hart voor algemeen jeugdbeleid, dan zij we op zoek naar jou!

Een betrokken groepsbegeleider

Het groepsbestuur van Vereniging Scouting Johannes Post Groep bestaat uit 7 leden, te weten een voorzitter, penningmeester, secretaris, materiaalmeester, lid PR & communicatie en groepsbegeleider (2 x). De algemene taak van het bestuur is voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de groep, instrumenten hiervoor zijn bijvoorbeeld een meerjarenplan, een jaarplan en een jaarlijkse begroting & financieel verslag. Daarnaast onderhoud het bestuur contact met derden.Als groepsbegeleider ben je goed op de hoogte wat er onder de vrijwilligers leeft en ben je alert op ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk.

Functieomschrijving

 • Ondersteuning bieden aan de leidingteams;
 • Kwaliteiten van leidinggevenden stimuleren en hen activeren zich hierin verder te ontwikkelen;
 • Jaarlijks informeren bij de individuele leidinggevenden om te horen hoe het gaat;
 • Werving en begeleiding nieuwe leidinggevenden;
 • Bemiddelen bij meningsverschillen binnen de leidingteams;
 • Sfeer en samenhang van de groep bevorderen.

Functie-eisen

 • Je beschikt over aantoonbare goede bestuurlijke, communicatieve en organisatorische vaardigheden, zowel binnen al buiten scouting verband.
 • Je hebt ervaring met het coördineren, stimuleren en activeren en delegeren van bestuurlijke activiteiten.
 • Je bent in staat om beleidsmatig mee te denken met kennis van veranderingsprocessen.
 • Je hebt verbindende kwaliteiten en bent in staat om met helikopterview naar de organisatie te kijken, zonder daarbij belangrijke details over het hoofd te zien.
 • Organisatiebewustzijn, kwaliteitsgerichtheid, verantwoordelijkheidsgevoel en resultaatgerichtheid.

Tijdbesteding

 • 8 keer per jaar vergaderen .
 • Regelmatig aanwezig zijn tijdens reguliere opkomsten en bijzondere activiteiten zoals bijvoorbeeld de boerenkoolmaaltijd, St. Joris, overvliegen enz.
 • Regelmatig contact met bestuur- en kaderleden.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de groepsvoorzitter, Alex Visser (06-55735743).

U kunt zich tot 1 april schriftelijk kandidaat stellen bij ons secretariaat (h.vanheukelum@home.nl).

Download vacature groepsbegeleider Johannes Post Groep Assen (.pdf)