Beste JPG leden, ouders en/of verzorgers,

Het nieuwe scoutingseizoen is begonnen. De eerste opkomst zit er al weer op en de stam heeft haar beginweekend achter de rug. De leiding is klaar voor een nieuw seizoen vol uitdagende opkomsten en kampen, wij hopen dat jullie dat ook zijn.

Afgelopen zomer hebben wij niet stilgezeten in en rond het gebouw. Zaterdag 14 juli hebben wij met behulp van een aantal ouders het gebouw schoongemaakt en opgeruimd. In de weken hierna is de stam actief geweest in en rond het gebouw. We krijgen kosteloos een cv-installatie in het gebouw geïnstalleerd door IB Bakker BV. De radiatoren zijn door de stam uit een oud schoolgebouw gemonteerd en naar de Houtlaan vervoerd. Daarnaast is de stam actief geweest in het renoveren en ophogen van het tentendrooghok.

Wij willen alle betrokken ouders, stamleden en IB Bakker BV bedanken voor hun betrokkenheid.

Kijkend naar de toekomst staan er behalve de eigen activiteiten van de speltakken ook een aantal groepsactiviteiten op de planning.
Zaterdag 22 september zullen de verkenners en rowans meedoen aan het project “Scouts Herdenken 4 en 5 Mei”. Scouts, zo ook de JPG, zijn al heel lang betrokken de 4 mei herdenking. Deze betrokkenheid biedt kansen om ook inhoudelijk aan de slag te gaan met de thema’s oorlog en onderdrukking, vrijheid en vrede. Het project ‘Scouts Herdenken 4 en 5 Mei’ heeft tot doel om leiding en bestuur van lokale scoutinggroepen te activeren om aandacht te besteden aan de Tweede Wereldoorlog in het spelprogramma van de jeugdleden. Er zijn vanuit het project van Scouting Nederland vijf groepen benaderd om mee te werken aan de pilot, waaronder de JPG.

We gaan 22 september de 31ste en laatste etappe van het Westerborkpad lopen, een pad van in totaal 285 kilometer. Het pad begint in de Hollandse Schouwburg te Amsterdam en eindigt in voormalig kamp Westerbork. Het pad volgt zo nauwkeurig mogelijk de oude en deels verdwenen spoorlijn waarlangs de Nederlandse Joden werden afgevoerd naar het ‘doorvoerkamp’ Westerbork. Tijdens de wandeling wordt aan de leden verteld over kamp Westerbork en de transporten.

Zaterdag 6 oktober zal in het teken staan van het overvliegen. De oudste welpen vliegen over naar de verkenners en de oudste verkenners vliegen over naar de rowans. We zullen dit al groep volgen, en nodigen u als ouders / verzorgers ook van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Vrijdag 19 oktober t/m zondag 21 oktober zijn de herfstkampen van de welpen en verkenners. Dit weekend gaan wij ook aan het werk op het Balloërveld. Wij hebben met Staatsbosbeheer een deal gesloten dat wij een deel van het Balloërveld gaan ontdoen van bomen en struiken die daar niet thuis horen. Het hout dat wij van het Balloërveld halen mogen wij meenemen als brandhout naar de Houtlaan.
De herfstkampen zullen in het teken staan van de werkzaamheden aan het Balloërveld, daarnaast worden rowans, stam en PAG uitgenodigd om te helpen.
Nadere informatie over de activiteiten en het seizoen zal je via je eigen leiding krijgen. We hopen er met z’n allen weer een super scoutingseizoen van te maken.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Alex Visser
Voorzitter Johannes Post Groep