In 2018 heeft de JPG ruim 800 euro mogen ontvangen van de Rabobank Clubkas Campagne. De JPG is hier erg blij mee. Deze donatie wordt door de scoutinggroep gebruikt om te investeren in nieuwe tenten. Ouders van leden en andere bekenden die lid zijn van de Rabobank hebben kunnen stemmen op diverse verenigingen.

Het is voor de Johannes Post Groep erg belangrijk om mee te doen aan acties. Als scoutinggroep blijven we hierdoor in staat om te investeren in bijvoorbeeld duurzaam spelmateriaal of in de accomodatie. Dit, terwijl we de contributie voor leden zo laag mogelijk kunnen houden.

De Rabobank stelde €100.000,- ter beschikking voor verenigingen en stichtingen. Leden van de Rabobank konden dit verdelen door te stemmen. Hoe meer stemmen voor de JPG, hoe beter. De opbrengst willen we gebruiken om nieuwe tenten aanschaffen voor onze jeugdleden. De tenten van de Verkenners (11-15 jaar) en de Rowans (15-18 jaar) zijn namelijk aan vervanging toe.