Komende vrijdag komen leiding en bestuur van de Johannes Post Groep om verder te werken aan het programma groepsontwikkeling. Hierin zullen alle werkgroepen presenteren wat ze in de afgelopen tijd hebben bereikt en welke stappen er nog gezet moeten worden. De bijeenkomst is voor alle deelnemers aan het programma en start vrijdagavond om 20.00 uur aan de Houtlaan.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Werkgroep bestuur & organisatie
 4. Werkgroep spel
 5. Werkgroep accommodatie
 6. Werkgroep financiën
 7. Werkgroep medewerkersbeleid
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Groepsontwikkeling

Het programma groepsontwikkeling is opgezet door Scouting Nederland. De doelen van het programma Groepsontwikkeling zijn:

 • Groepen met behulp van een kwaliteitsinstrument inzicht geven in hun eigen ontwikkelkansen.
 • Groepen ondersteunen bij de totstandkoming van kwaliteitsplannen.
 • Groepen ondersteunen bij werving en groei van kader- en jeugdleden.
 • Monitoring en kennisontwikkeling op het gebied van groepsmanagement en ledenontwikkeling; hierbij wordt gebruik gemaakt van onderzoek en analyses.
 • Bij de groepen waarmee gewerkt wordt, de invoering van de nieuwe producten in gang zetten.

Meer informatie lees je op de website van Scouting Nederland.