Vanaf afgelopen december zijn we als groep op verschillende manieren druk geweest met onze actie om geld in te zamelen voor de aankoop van de grond waar we als groep onze thuisbasis hebben.

Middels de donateursactie voor bekende en onbekende betrokkenen, sponsoring vanuit bedrijven, de sponsor-post-loop en crowd-funding hebben we ons ingezet om het doelbedrag van € 30.000,- bij elkaar te krijgen.

We kunnen met veel plezier berichtgeven dat we het volledige bedrag bij elkaar hebben gebracht. U kunt zich voorstellen dat we ons erg gesteund voelen door de vele bijdragen en positieve reactie die van verschillende kanten zijn binnen gekomen.

Namens alle leden van de Johannes Post Groep Assen wil de Stichting Johannes Post Groep alle donateurs hierbij hartelijk danken voor uw steun en bijdrage aan onze actie. We zijn nu met de gemeente Assen in formele afronding van de gemaakte afspraken ten aanzien van de grondoverdracht. Binnenkort zal de grond op naam van de JPG in het register van het Kadaster vermeldt staan. Een historisch moment!

Donateurs die 50 euro of meer hebben gedoneerd ontvangen binnenkort een certificaat. Deze wordt met de post verstuurd naar de adressen die bij ons bekend zijn. Heeft u geen certificaat ontvangen? Dan beschikken we wellicht niet over uw adres. U kunt mailen met stichting@johannespostgroep.nl