De rowans organiseren hun eigen programma en zijn zelf verantwoordelijk dat ze samen een leuke tijd hebben, hierbij krijgen ze hulp van de begeleiding. Om alles in goede banen te leiden hebben de rowans een taakverdeling, er is een bestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester, maar ook taken als materiaalbeheer, hoofd interne dienst (HID) en een baantjes-man. Vaak worden deze rollen gevuld door de meer ervaren rowans, maar worden ze bijgestaan door een eerste jaars zodat die het later over kan nemen.

Wie zijn de Rowans?

4de Jaars

  • Mattieu Soesbergen

3de Jaars

  • Robert Croezen (Secretaris)

2de Jaars

  • Joost Klein Bramel (Voorzitter)
  • Stefan Nijkamp (Penningmeester)
  • Jan Wiebe (HID)
  • Kevin Bulthuis (assistent HID, assistant secretaris)
  • Menno Bonder (Baantjes man)

1ste Jaars

  • Timon Kruithof (Materiaalman)
  • Robin Kristoffers
  • Wouter de Does

Beschrijving van de rollen

Bestuur

Houdt zich verantwoordelijk voor de dagelijkse dingen en helpt de commissies en rowan verantwoordelijk voor de opkomst om deze taken goed te vervullen.

Materiaalman

Zorgt voor het in goede staat verkeren van het eigen materiaal van de Rowans en verzorgt de communicatie met de materiaalman van de groep waar nodig.

Baantjes-man

Is het aanspreekpunt voor de klussen die de Rowans doen. Deze klussen worden verricht om geld te verdienen voor het zomerkamp.

Hoofd Interne Dienst

Is verantwoordelijke voor het reilen en zeilen in het Rowanhok, zorgt ervoor dat er koffie is aan het begin van de opkomst en spoort aan het einde aan tot het opgeruimd houden.